ดร.ทักษิณ ชินวัตร

ใช้อดีตสอนปัจจุบัน และพาสู่อนาคต

012 เดินหน้าสร้างอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ประเทศกลางทะเลทรายสามารถปลูกต้นไม้ได้ในความแห้งแล้ง ประเทศที่ยากจนข้นแค้นกลับมาพลิกฟื้นจนเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศเกิดใหม่ที่ล้าหลังกลายเป็นชาติไฮเทคที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่อดอยากแม้แต่น้ำกินยังไม่มีกลายเป็นประเทศที่ผู้คนร่ำรวยที่สุด – สิ่งนั้นคือ...

010 ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 1

ตอบคำถามจากทางบ้านว่า ทำอย่างไรให้พัฒนาเศรษฐกิจดีขึ้นใน 1 ปี ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ทุกภาคส่วน จัดการกระจายทรัพยากรใหม่ให้ทั่วถึง และบริหารจัดการเปิดเสรีภาพแบบยุคโลกาภิวัตน์ คลิกฟัง ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 1 คลิกฟัง ถามตอบอนาคตประเทศไทยตอนที่ 2 (...

011 ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 2

ตอบคำถามถึงวิธีทำมาหากินในโลกยุคต่อไป ปัญหาการศึกษาและแนวทางพัฒนา วิธีลงทุนในยุคใหม่ และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ใช้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเข้าถึงความแตกต่างหลากหลายและปัญหาในชีวิตอย่างลงตัว คลิกฟัง...

009 ตอนที่ 2 “แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการตลาด”

การแปรรูปสินค้าการเกษตรจะสามารถแก้ปัญหาราคาตกต่ำได้อย่างไร ผมก็จะขอยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆคือการที่บริษัทอย่าง Amazon เข้าซื้อซุปเปอร์มาร์เกตใหญ่ชื่อ Whole foods ว่าทำไม Amazon ถึงตัดสินใจซื้อ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหาร Organic ได้อย่างดี...

009 “เกษตรแม่นยำ คือหัวใจของเกษตรกรไทย” ตอนที่1 เกษตรเพื่อชีวิตสู่เกษตรเพื่อธุรกิจ

การทำเกษตรในยุคใหม่จะเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเกษตรแม่นยำ เกษตรกรต้องใช้เทคโนโลยีสู้กับภาวะดินเสื่อม ปัญหาน้ำ และภาวะโลกร้อน หากจะทำเกษตรให้ได้กำไรต้องเปลี่ยนจากเกษตรยังชีพมาเป็นเกษตรธุรกิจ ใช้ agritech ยกระดับอาหารที่ดีขึ้นสู่ผู้บริโภค...

008 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือโอกาสของคนไทย”

เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอนาคตของโลกใบนี้ครับ ในยุคที่หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ทดแทนแรงงานอุตสาหกรรม เราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อนำแรงงานมาสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้วอุตสาหกรรมของไทยจะแข่งขันได้ด้วย Mass Customization ที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมผลิตจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน...

007 “คิดให้เป็น ตัดสินใจด้วยข้อมูล”

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้นจะทำให้หน่วยงานของเราประสบความสำเร็จได้ และผู้ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุดก็ไม่พ้นผู้นำองค์กรที่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจะทำให้องค์กรก้าวทันโลก เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเองก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยน...

006 “คู่แข่งคือคู่ค้า ในโลกยุคใหม่”

หลายคนกังวลว่าปลายปีนี้ไปถึงกลางปีหน้า เศรษฐกิจโลกน่าจะผันผวนหนัก คำถามต่อมาก็คือ...ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วจะทำอะไรกินดี หรือถ้าคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นจะว่ายังไง วันนี้ผมเลยอยากมาชวนคุยเรื่องทำมาหากินทั่วๆ ไป...

005 “รับมือโลกยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ กับโมเดลธุรกิจที่ใช่”

การทำมาหากินจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีของคนรุ่นหนุ่มสาว ทั้งการหารายได้จากโมเดลธุรกิจ การจ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสด การใช้ Blockchain เพื่อจับคู่การค้าที่จะเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไปกับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความลับพิเศษ และข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยี...