โลกเผชิญการปฏิวัติทางเทคโนโลยี IT ครั้งใหญ่มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของแอลัน ทัวริง (Alan Turing) ใช้ในสงครามกับทหารนาซี ส่วนครั้งที่ 2 คือ อินเทอร์เน็ต ที่เพนทากอนพยายามพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สงครามเย็น
ในจำนวนพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศไทยกว่า 300 ล้านไร่นี้ มีถึง 1 ใน 3 หรือ 108 ล้านไร่เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร เรียกได้ว่าคนไทยกลุ่มใหญ่นั้นยังยึดเกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตหลัก
แบรนด์ไทยแลนด์ 5.0 สร้างได้ ประเทศไทยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และ อาหาร ให้มีความเป็นสากล ตอกย้ำภาพลักษณ์การบริการการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจน
การพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 20 อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร โรงงาน และตึกระฟ้า แต่สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถึงจุดอิ่มตัวแล้ว สิ่งที่จะก้าวเข้ามาแทนที่จึงเป็นการสร้างผลผลิตจากความสร้างสรรค์
หากกล่าวถึงภาวะโลกรวน (Climate change) สิ่งที่คนจำนวนมากนึกถึงอาจเป็นภาวะน้ำแข็งขั้วโลกละลาย และการเกิดสภาวะเรือนกระจก ที่ทำให้อุณหภูมิโลกปรับตัวขึ้นสูงที่สุดในรอบ 142 ปี แต่ในความเป็นจริง ภาวะโลกรวน เป็นประเด็นที่มีความหมายกว้างขวางและสามารถสร้างผลกระทบมหาศาล
ทักษะสำคัญสำหรับการรับมือกับโลกยุคใหม่คือ “How to embrace technology” หรือการรู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงาน นอกจากนี้ต้องมี EQ หรือทักษะด้านการเข้าสังคม เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
หัวใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจาก สร้าง Trust และ Confidence ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำธุรกิจให้ได้ความเชื่อมั่น คือการไม่เอาเปรียบและไม่โกง รวมถึงความไว้ใจ คือการให้คำมั่นที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
วิธีสำคัญในการสร้าง “มิตร” คือ “อย่าเห็นแก่ตัว” ต้องใจกว้างเป็นผู้ให้ก่อน ต้องโง่ก่อนจึงจะฉลาดได้ มีน้ำใจไม่มองผลประโยชน์มาก่อนความสัมพันธ์ ให้เกียรติและให้ใจซึ่งกันและกัน
3 ขั้นตอนแห่งความสำเร็จในการสร้างธุรกิจในโลกยุคใหม่ 1. เรียนรู้ ค้นหาว่าเก่งอะไร 2. ตกผลึกความคิด และเข้าหาแหล่งทุน 3. เร่งการเติบโตจากเงินทุนสนับสนุนในต่างประเทศ
“การที่จะไปหวังว่าโควิดจะหายไปจากโลก ไม่มีแล้ว ไม่มีหาย ยังอยู่ แต่อยู่แบบมียาป้องกัน เหมือนไข้หวัด แต่ถ้าเรายังกลัวอยู่ ยังวาดความกลัว ไม่กลับเข้าไปนิวนอร์มอล “ไพรซ์ ทู เพย์” สิ่งที่เสียหายเลยก็คือเศรษฐกิจ
ความไม่พอใจในการบริหารราชการของรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร เริ่มต้นขึ้นในปี 2548 หลังการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย 377 จาก 500 เสียง และได้คะแนนจากประชาชนรวม 18.99 ล้านเสียง
หากประชาชนไม่ใส่ใจทางการเมือง หรือสำนึกทางการเมืองต่ำ จะถูกครอบงำจากนักการเมือง เพราะฉะนั้น “ความใส่ใจทางการเมือง” เป็นหน้าที่พลเมืองอย่างหนึ่ง ประชาชนต้องร่วมกันตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ เพื่อไม่ให้กระทบกันคนรุ่นหลัง