เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ABCD จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อโลก ประกอบด้วย ABCD ซึ่งมาจากเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI )....
วิสัยทัศน์ในยามวิกฤติโรคระบาด ต้องรับมือด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างมีระบบ สื่อสารให้ประชาชนลดความตระหนก และกระจายอำนาจการจัดการ ไม่ใช่รวมศูนย์
Creative Economy ของประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ ต้องประยุกต์ดัดแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก
ผู้นำในโลกสมัย สำคัญมากที่ต้อง Live Long Learning อัพเดทตัวเองเสมอเพื่อทันโลกที่เปลี่ยนแปลง
โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เลือกเรียนเองได้ เปิดอิสระในการเข้าถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
กับประเทศจีน ต้องเจรจา วิเคราะห์ความต้องการ หรือข้อแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ และกับประเทศสหรัฐอเมริกา การเจาะตลาดด้วยสินค้าชนิดใหม่เป็นเรื่องยาก และเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะระบอบเผด็จการ
Crowdfunding และ Venture Capital จะมีบทบาทอย่างมากในด้านการลงทุนสร้างธุรกิจในโลกอนาคต และด้านการเงินจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแค่ไหน ต้องจับตาดู Bitcoin
จะเป็นคนทันสมัยได้ต้องคิดว่า ไม่มีอะไรสายเกินเรียนรู้ หมั่นศึกษาติดตามความรู้ใหม่ๆ หากติดตามต่อเนื่องจะเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลง จุดประกายให้กับตนเอง....
ปรับตัวและเพิ่มทักษะความชำนาญ เพราะโลกยุคใหม่ทักษะและเทคโนโลยีต้องไปคู่กัน
วิสัยทัศน์ในยามเศรษฐกิจประเทศไทยต้องปรับโครงสร้าง เริ่มจากสร้างเครดิตที่ดีให้ประเทศใหม่ ไม่แก้หนี้ด้วยหนี้ แต่ต้องแก้หนี้ด้วยรายได้ และพิจารณาการบริหารงบประมาณให้ถูกจุด
วิสัยทัศน์ในยามวิกฤติโรคระบาด ต้องรับมือด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างมีระบบ สื่อสารให้ประชาชนลดความตระหนก และกระจายอำนาจการจัดการ ไม่ใช่รวมศูนย์
การสร้างนโยบายต้องเริ่มจากความต้องการของประชาชน สวัสดิการปัจจัยพื้นฐานต้องมีครบ ผู้นำพรรคการเมืองต้องรวบรวมคนมีความรู้มาช่วยบ้านเมือง และกองทัพต้องปฏิรูป