หัวใจหลักในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร

หัวใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจาก สร้าง Trust และ Confidence ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำธุรกิจให้ได้ความเชื่อมั่น คือการไม่เอาเปรียบและไม่โกง รวมถึงความไว้ใจ คือการให้คำมั่นที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

Watch Now

วิธีการสร้างมิตรในแบบฉบับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร

วิธีสำคัญในการสร้าง “มิตร” คือ “อย่าเห็นแก่ตัว” ต้องใจกว้างเป็นผู้ให้ก่อน ต้องโง่ก่อนจึงจะฉลาดได้ มีน้ำใจไม่มองผลประโยชน์มาก่อนความสัมพันธ์ ให้เกียรติและให้ใจซึ่งกันและกัน

Watch Now

3 Stage สร้างธุรกิจในโลกยุคใหม่

3 ขั้นตอนแห่งความสำเร็จในการสร้างธุรกิจในโลกยุคใหม่ 1. เรียนรู้ ค้นหาว่าเก่งอะไร 2. ตกผลึกความคิด และเข้าหาแหล่งทุน 3. เร่งการเติบโตจากเงินทุนสนับสนุนในต่างประเทศ

Watch Now

จะทำอย่างไรให้เป็นคนทันสมัยตลอดเวลา

จะเป็นคนทันสมัยได้ต้องคิดว่า ไม่มีอะไรสายเกินเรียนรู้ หมั่นศึกษาติดตามความรู้ใหม่ๆ หากติดตามต่อเนื่องจะเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลง จุดประกายให้กับตนเอง....

Watch Now