1

คุณภาพชีวิตหลังโควิด - 19

2

อยากให้ประเทศไทยมีสวัสดิ์การเทียบเท่าต่างประเทศ

3

อยากให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข

4

เทคโนโลยีด้านการแพทย์

5

การปฏิรูปตำรวจ

1

คุณภาพชีวิตหลังโควิด - 19

2

อยากให้ประเทศไทยมีสวัสดิ์การเทียบเท่าต่างประเทศ

3

อยากให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข

4

เทคโนโลยีด้านการแพทย์

5

การปฏิรูปตำรวจ

วางแผนจัดสรรรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

รัฐบาลต้องสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนให้นำรถไฟฟ้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี เพราะเมื่อสั่งเข้ามามากจะทำให้เกิด Economy of scale ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศ และเจรจาเรื่องการผลิตชิ้นส่วนบางชนิดที่ทำได้ เพื่อให้เกิด Transfer...

ตั้งรับจัดการ Climate Change อย่างไร

Climate Tech คือเทคโนโลยีที่จะควบคุมหรือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญ ฉะนั้นรัฐบาลควรศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการลดมลพิษและสร้างพลังงานสะอาดไว้ใช้ภายในประเทศ

ถ้ามีโควิดระลอกที่ 4 ควรเตรียมตัวรับมืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่รัฐบาลควรทำได้ในทันทีคือ เน้นการตรวจแบบ RT-PCR และจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้พร้อม จัดเตรียม Booster shot เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และที่สำคัญประชาชนอย่าวิตกจนเกินไป

รัฐควรจัดการ New Normal อย่างไรให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด

รัฐต้องลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลง โดยเฉพาะผู้ดูแลโดยตรงอย่างกระทรวงพานิชย์ ต้องบริหารจัดการให้ดี และส่งเสริมให้ผู้ผลิตเข้าถึงเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะได้เชื่อมโดยตรงไปถึงผู้บริโภค

ถ้าภาครัฐไม่รีบพาประเทศไทยไปสู่ Next Normal หลังโควิด ประเทศไทยจะสูญเสียโอกาสอะไรบ้าง

วันนี้ New Normal หรือ Next Normal เป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกธุรกิจ ต้องเตรียมตัวกลับไปสู่จุดเดิมได้แล้ว ไม่ต้องรอรัฐอย่างเดียว...

ในขณะที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องของเทคโนโลยี แต่ประเทศไทยใช้ Creative Economy ผลักดันธุรกิจเพียงอย่างเดียว เราจะไปแข่งขันกับทั่วโลกได้หรือไม่

วันนี้ต้องไปคู่กัน ทั้งทาง Creative Economy และ Technology เด็กรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน ต้องรีบทำ ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นประเทศที่ล้าหลัง

รัฐบาลควรเตรียมพร้อมให้กับ Gen Z และ Gen Alpha อย่างไรเพื่อให้พวกเขาพร้อมเป็นพลเมืองโลก

วันนี้ต้องเริ่มคิดตั้งแต่เรื่องการศึกษา อย่าไปใช้หลักสูตรเดิม ให้เด็กๆ เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม coding ตั้งแต่ 10 ขวบ ให้เรียนแบบ Bilingual...

นอกจากเรื่องการส่งออกและการท่องเที่ยว รัฐบาลควรมองหาการลงทุนรูปแบบใดที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด

ต้องส่งเสริมเรื่อง Creative economy เพื่อให้มีดีไซน์ของเราเอง มีแบรนด์ของตัวเอง มีเทคโนโลยีของตัวเอง และถ้าเราตั้งต้นว่าโลกทั้งโลกเป็นตลาดของเรา ไม่ใช้ประเทศไทยเท่านั้น เราก็สามารถที่จะคิดใหญ่ได้ ทำใหญ่ได้