Day: July 1, 2021

Good Monday EP.1 | รู้ให้ทันเพื่อรับมือกับโลก 2020

เศรษฐกิจโลกในปี 2019 และ 2020 ที่จะกระทบกับรายย่อย, โลกที่เราต้องเป็นนายของหุ่นยนต์ ไม่ใช่ให้หุ่นยนต์มาไล่เราตกงาน, การพัฒนาด้านสุขภาพที่ใช้ข้อมูลใน DNA มาเป็นข้อมูลประกอบมากขึ้น มีการพัฒนายาที่เฉพาะเจาะจงกับ DNA ของเรามากขึ้น, มีการศึกษาเทโลเมียร์ (Telomere) ที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับสุขภาพของเรามากขึ้น

ปฎิรูประบบราชการไทยยังไง ให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ?

ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่

แนวทางกระจายความเท่าเทียมการศึกษา โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารได้อย่างไร

ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่

รองสารวัตรทักษิณกับคดีสำคัญในชีวิตตำรวจ

คนส่วนใหญ่จดจำภาพ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ภาพนักบริหาร นักธุรกิจ แต่ภาพของนายตำรวจจับผู้ร้ายเหมือนจะไม่คุ้นชินกันเลย

สรุปประเด็น PART 6

ความสำเร็จของดร.ทักษิณ อยู่ที่ความเข้าใจโลกยุคโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์โดยประโยชน์สูงสุด

สรุปประเด็น PART 5

ความสำเร็จของดร.ทักษิณ อยู่ที่ความเข้าใจโลกยุคโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์โดยประโยชน์สูงสุด

สรุปประเด็น PART 4

ความสำเร็จของดร.ทักษิณ อยู่ที่ความเข้าใจโลกยุคโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์โดยประโยชน์สูงสุด

สรุปประเด็น PART 3

ความสำเร็จของดร.ทักษิณ อยู่ที่ความเข้าใจโลกยุคโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์โดยประโยชน์สูงสุด

สรุปประเด็น PART 2

ความสำเร็จของดร.ทักษิณ อยู่ที่ความเข้าใจโลกยุคโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์โดยประโยชน์สูงสุด

สรุปประเด็น PART 1

ความสำเร็จของดร.ทักษิณ อยู่ที่ความเข้าใจโลกยุคโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์โดยประโยชน์สูงสุด

ย้อนประวัติศาสตร์ปลดหนี้ IMF

วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 หรือที่ขนานนามกันว่า “วิกฤตต้มยำกุ้ง” นั้นส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะงักงัน ธุรกิจใหญ่ น้อย ต้องยุติการดำเนินการ กิจการหลายอย่างต้องปิดตัวลง…

AQ พลิกชีวิตคนรุ่นใหม่

ในช่วงเดือนเมษายน 2545 คณะทำงานโครงการสภาเยาวชนไทย พรรคไทยรักไทย จัดทำโครงการ ‘เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจบ้านเมือง’ ที่ทำเนียบรัฐบาล

“วิชั่น” ต้องไม่ใช่ “วิสั้น” สร้างคนรุ่นใหม่ มี “วิสัยทัศน์”

“วิสัยทัศน์” คือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร แม้การทำธุรกิจในช่วงแรก จะประสบอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถแปลงวิกฤตเป็นโอกาสสู่ช่องทางการทำธุรกิจได้เสมอ

วัฒนธรรมการบริหารแบบ “ทักษิณ ชินวัตร”

ดร.ทักษิณ ริเริ่มทำธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ แล้วจึงขยายให้เติบโตขึ้นตามศักยภาพที่ควรจะเป็น ทำให้ในปี 2540 วิกฤตต้มยำกุ้ง บริษัทในเครือชินวัตร ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับต่ำ ซึ่งมาจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความสามารถของบุคลากร ประสิทธิภาพของระบบ และความโปร่งใสของการเงิน ทั้งหมดหล่อหลอมมาจากประสบการณ์การทำงานหลายสิบปี ของ ดร.ทักษิณ ผ่านการเปลี่ยนสไตล์การทำงานมาถึง 3 ขั้น