Day: July 1, 2021

“ผู้นำ” ในนิยามของ ดร.ทักษิณ

ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 และ 24 ของประเทศไทย ดร.ทักษิณ ทำงานเชิงรุกตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งสำคัญนี้

ทุกครั้งที่เขาได้หารือข้อราชการกับทีมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทั่วประเทศ ดร.ทักษิณ มักจะขอให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกัน “คิดนอกกรอบ” และควรเปิดมุมมองการทำงานของทุกคนให้กว้างขึ้น หลายมิติมากขึ้น ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีเรื่องใดที่ผิดหรือถูก ตราบใดที่ข้อคิดเห็นนั้นมีประโยชน์

OTOP โมเดลสร้างฟันเฟืองจากรากหญ้า…สู่การขับเคลื่อนประเทศ

ไม่ว่าดาวของความสำเร็จที่แท้จริงแล้วอยู่ตรงไหน แต่ดร.ทักษิณ ได้สร้างทางของดาวไว้ให้เป็นตัวอย่างในโครงการนี้แล้ว จากรากหญ้า สู่เศรษฐกิจประเทศ…

บัญญัติ 4 ประการ นำพาธุรกิจทักษิณเติบโต

ช่วงที่ ดร.ทักษิณ ยังดำรงสถานะเป็นนายตำรวจหนุ่ม พร้อมด้วยกิจการร้านผ้าไหมที่ไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวและสืบทอดเจตนารมย์ของบ้านเกิด ในนาม “ท.ชินวัตรไหมไทย” แต่เปิดกิจการได้เพียงเดือนเดียวก็ต้องปิดตัวลง เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในขณะที่ลูกๆ ของเขาเติบโตขึ้นทุกวัน

ถ้าอยากได้ใจ ต้องให้ใจ

นโยบายที่เป็นที่นิยมของประชาชนนับตั้งแต่พรรคไทยรักไทย สู่พรรคเพื่อไทย ภายใต้สโลแกนทักษิณคิด เพื่อไทยทำ จนนำมาสู่ชัยชนะของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวคนสุดท้องในตระกูลชินวัตร มาจากการให้คำปรึกษาจากแนวคิดที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยทำแล้วสำเร็จมาก่อน และเขาได้เปิดใจสัมภาษณ์พิเศษในรายการ Intelligence ทางสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี เมื่อปี 2554 บันทึกเทปที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่เขาไปเยือนตามคำเชิญ ก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้ง

ความรู้คือพลังสำหรับโลกใหม่

คนไทยรู้จักเขาในนามของนักธุรกิจ-นักบริหารด้านการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ เป็น 1 ใน 12 นักธุรกิจผู้นำของเอเชีย จนได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์ Singapore Business Times และยังได้รับการยกย่องเป็น Asian CEO of the Year จาก นิตยสาร Financial World ความโดดเด่นในด้านการบริหารของเขา ทำให้ได้รับการขนานนามจากนักเขียนรุ่นใหม่ว่าเป็นนักธุรกิจในคลื่นลูกที่ 3

DNA Nudge ก้าวสำคัญของ Health Tech

ไม่ว่าจะในแง่นักการเมืองหรือนักธุรกิจ วิธีทำงานของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร คือมองไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริหารประเทศและองค์กร ดร.ทักษิณ ทำธุรกิจสื่อสารในเวลาที่สังคมเห็นว่าอากาศคืออากาศ ทั้งที่อากาศคือคลื่น และคลื่นคือสินทรัพย์มูลค่าสูงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

สัญญาประชาคมของพรรคไทยรักไทย “หัวใจคือประชาชน”

พรรคการเมืองไทยในอดีตมักตั้งชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อแสดงความขรึมขลัง หรือไม่อย่างนั้นก็อิงคำกว้างๆ จนปราศจากความหมายที่ชัดเจน แต่ดร.ทักษิณ เลือกที่จะให้พรรคการเมืองซึ่งตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งมีชื่อว่า “ไทยรักไทย” ซึ่งเรียบง่าย มีพลัง รวมทั้งสื่อสารวิสัยทัศน์บางอย่างทางสังคม

สยบจลาจลกัมพูชาเพื่อช่วยชีวิตคนไทยนับร้อย

ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศรอบข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด แต่ก็เปราะบาง เป็นมิตร แต่ก็ต้องรอบคอบ เพราะประเทศก็เหมือนบ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเพื่อนบ้านจำนวนมาก การอยู่ร่วมกันจึงต้องละเอียดอ่อนและเอาใจใส่บนหลักการของการถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อการอยู่ร่วมกัน

สนามบินสุวรรณภูมิ ความสำเร็จของทักษิณจากนายกทุกคนในครึ่งศตวรรษ

ประเทศไทยมีสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินพาณิชย์เพื่อการเดินทางภายในและระหว่างประเทศมานาน แต่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้ดอนเมืองเป็นสนามบินที่การบินพลเรือนกับการบินทหารปะปนกัน ยิ่งกว่านั้นคือพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตกองทัพทำให้ดอนเมืองเป็นสนามบินที่ขยายไม่ได้เลย

เปลี่ยนปัญญาเป็นทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ

นายกรัฐมนตรีทุกคนชอบพูดเรื่องความสำคัญของสติปัญญา แต่เมื่อดูจากสภาพความเป็นจริงของการศึกษาไทย นายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้จริงๆ มีน้อยกว่าคนที่เห็นความสำคัญแต่ปาก และที่แทบไม่มีเลยก็คือนายกรัฐมนตรีที่ตระหนักว่าปัญญาคือทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ