Category: Good Monday

Good Monday EP.12 | เดินหน้าสร้างอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ประเทศกลางทะเลทรายสามารถปลูกต้นไม้ได้ในความแห้งแล้ง ประเทศที่ยากจนข้นแค้นกลับมาพลิกฟื้นจนเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศเกิดใหม่ที่ล้าหลังกลายเป็นชาติไฮเทคที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่อดอยากแม้แต่น้ำกินยังไม่มีกลายเป็นประเทศที่ผู้คนร่ำรวยที่สุด – สิ่งนั้นคือ “ความหวัง”

Good Monday EP.11 | ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 2

ตอบคำถามถึงวิธีทำมาหากินในโลกยุคต่อไป ปัญหาการศึกษาและแนวทางพัฒนา วิธีลงทุนในยุคใหม่ และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ใช้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเข้าถึงความแตกต่างหลากหลายและปัญหาในชีวิตอย่างลงตัว

Good Monday EP.10 | ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 1

ตอบคำถามจากทางบ้านว่า ทำอย่างไรให้พัฒนาเศรษฐกิจดีขึ้นใน 1 ปี ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ทุกภาคส่วน จัดการกระจายทรัพยากรใหม่ให้ทั่วถึง และบริหารจัดการเปิดเสรีภาพแบบยุคโลกาภิวัตน์

Good Monday EP.9 | ตอนที่ 2 “แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการตลาด”

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหาร Organic ได้อย่างดี แต่ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตเสียก่อน ตั้งแต่การปรับหน้าดิน การปลูก เลือกเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อและการขนส่ง สิ่งที่สำคัญคือ ต้องรู้จักนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ใช้ให้เป็นประโยชน์ การเกษตรก็จะสามารถเป็นอาชีพไม่ลำบากยากจน เลี้ยงครอบครัวได้ครับ

Good Monday EP.9 | “เกษตรแม่นยำ คือหัวใจของเกษตรกรไทย” ตอนที่ 1 เกษตรเพื่อชีวิตสู่เกษตรเพื่อธุรกิจ

การทำเกษตรในยุคใหม่จะเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเกษตรแม่นยำ เกษตรกรต้องใช้เทคโนโลยีสู้กับภาวะดินเสื่อม ปัญหาน้ำ และภาวะโลกร้อน หากจะทำเกษตรให้ได้กำไรต้องเปลี่ยนจากเกษตรยังชีพมาเป็นเกษตรธุรกิจ ใช้…

Good Monday EP.8 | “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือโอกาสของคนไทย”

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เสื้อผ้าประจำชาตินำมาประยุกต์ออกแบบใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อขายได้ทั่วโลกเช่นของ DKNY ผมเคยมีแนวคิดจ้างนักการตลาดระดับโลกมาพัฒนา OTOP มาก่อน แต่การจะทำได้ต้องเปลี่ยนการศึกษา จากการเรียนแบบแท่งๆ แยกรายวิชา มาเป็นให้เด็กเรียนรู้อย่างไม่มีเส้นแบ่งเขต ซึ่งคนไทยทำได้ครับ

Good Monday EP.7 | “คิดให้เป็น ตัดสินใจด้วยข้อมูล”

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้นจะทำให้หน่วยงานของเราประสบความสำเร็จได้ และผู้ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุดก็ไม่พ้นผู้นำองค์กรที่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจะทำให้องค์กรก้าวทันโลก เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเองก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยน เมื่อโลกเปลี่ยนไปแล้วเราจะเสียหายมาก โดยต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเสียก่อน วิธีคิดที่ดีต้องเป็นวิทยาศาสตร์ คือต้องพิสูจน์ความจริง อ่านหนังสือ ฟังคนเล่าให้ฟังแล้วไม่พอ อย่าเพิ่งเชื่อ

Good Monday EP.6 | “คู่แข่งคือคู่ค้า ในโลกยุคใหม่”

หลายคนกังวลว่าปลายปีนี้ไปถึงกลางปีหน้า เศรษฐกิจโลกน่าจะผันผวนหนัก คำถามต่อมาก็คือ…ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วจะทำอะไรกินดี หรือถ้าคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นจะว่ายังไง วันนี้ผมเลยอยากมาชวนคุยเรื่องทำมาหากินทั่วๆ ไป และแชร์แนวคิดสำหรับพี่น้องนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ว่าทำยังไงเราถึงจะอยู่รอดในโลกการค้ายุคใหม่ภายใต้เศรษฐกิจที่ผันผวนกันครับ

Good Monday EP.5 | “รับมือโลกยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ กับโมเดลธุรกิจที่ใช่”

การทำมาหากินจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีของคนรุ่นหนุ่มสาว ทั้งการหารายได้จากโมเดลธุรกิจ การจ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสด การใช้ Blockchain เพื่อจับคู่การค้าที่จะเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไปกับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความลับพิเศษและข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยี คือค่าเสื่อมราคา ที่ในความล้าสมัยที่เร็วกว่าค่าเสื่อมทางบัญชี ซึ่งหากคิดไม่ทันอาจมองผลกำไรผิดพลาด

Good Monday EP.4 | สุขภาพของคน คือสุขภาพของชาติ

ระยะหลังมานี้ ผมให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพอย่างมากครับ หนึ่งในแนวทางการดูแลสุขภาพของผม คือศึกษาไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมของคนเรากับเรื่องโภชนาการ เพื่อให้สามารถดีไซน์มื้ออาหารหรือตัวยาที่เหมาะสมจากรหัสพันธุกรรมพื้นฐานในแต่ละบุคคลได้ เพราะผมเชื่อว่า You are what you eat ถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองจากการป้องกัน ย่อมดีกว่าการเสียเงินเพื่อการรักษา

Good Monday EP.3 | ชวนโลกมาเที่ยวไทย กระจายรายได้ทุกจังหวัด

Good Monday รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร “EP.3 ชวนโลกมาเที่ยวไทย กระจายรายได้ทุกจังหวัด” เพราะผมเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย..

Good Monday EP.2 | แก้วิกฤติฝุ่น ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง

Good Monday รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกับดร.ทักษิณ ชินวัตร EP.2 ผมขอขยายมุมมองของปัญหาที่เกิดจากฝุ่น เพื่อให้ทุกท่านลองดูว่าอนาคตโลกจะไปทางไหน The Third Wave หรือคลื่นลูกที่ 3 คือเทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างไรในการช่วยแก้ปัญหาครับ #ThaksinGoodMonday

Good Monday EP.1 | รู้ให้ทันเพื่อรับมือกับโลก 2020

เศรษฐกิจโลกในปี 2019 และ 2020 ที่จะกระทบกับรายย่อย, โลกที่เราต้องเป็นนายของหุ่นยนต์ ไม่ใช่ให้หุ่นยนต์มาไล่เราตกงาน, การพัฒนาด้านสุขภาพที่ใช้ข้อมูลใน DNA มาเป็นข้อมูลประกอบมากขึ้น มีการพัฒนายาที่เฉพาะเจาะจงกับ DNA ของเรามากขึ้น, มีการศึกษาเทโลเมียร์ (Telomere) ที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับสุขภาพของเรามากขึ้น