Category: Discussion Week

วิธีการจัดสรร Work Life Balance สไตล์พี่โทนี่

ลำดับหนึ่งต้องงาน จริงจังกับงาน ลำดับสองครอบครัว Happiness is at home ถ้าลูกเมียมีความสุข เราจะมีกำลังใจในการต่อสู้ ลำดับสามแบ่งเวลาให้สังคม พบปะผู้คน และลำดับสี่ ให้เวลากับตัวเอง พักผ่อน ออกกำลังกายและดูแลเรื่องอาหารการกิน

ประเทศไทยไปไกลสร้าง HUB ผลิต EV ได้อย่างไร

สิ่งที่ประเทศไทยควรทำคือต้องเทรนคนและช่างฝีมือทั้งหลาย เทรนทักษะความชำนาญในเรื่องของการจะไปสู่อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า ประเทศไทยต้องทำงานเชิงรุกเข้าหาผู้ผลิตเจ้าต่างๆ ต้องทำให้ต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้

หลังโควิดอะไรจะปลดล็อก Growth Normalization ของประเทศได้

Share on facebook Share on twitter Highlight สิ่งที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลคือ การท่องเที่ยว การลงทุนกับต่างประเทศ รวมถึงการค้าขายในประเทศ ต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนอีกครั้ง ต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการ Disrupt ในระบบธุรกิจ และปัจจัยสำคัญที่สุดคือการพัฒนาศักยภาพคนในประเทศ  Transcript สิ่งที่เราสูญเสียระหว่างช่วงโรคระบาดแน่นอน เครื่องยนต์ที่สร้างเศรษฐกิจของเราดับไปหลายตัว เครื่องยนต์ท่องเที่ยวดับ เครื่องยนต์ของการลงทุนต่างประเทศดับ เครื่องยนต์ที่เป็นเศรษฐกิจในประเทศดับ แล้วยังไม่พอ เรื่องของการถูก Disrupt จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางพังกันเป็นแถว เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องฟื้นพวกนี้หมด ต้องรีบฟื้น ต้องรีบสร้าง ตามเรื่องเทคโนโลยีฝรั่งให้ทัน แล้วก็ต้องส่งเสริมด้าน Creative economy เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ต้องส่งเสริม สิ่งนี้คนไทยถนัด แล้วก็พยายามทำยังไงที่จะให้ท่องเที่ยวกลับคืนมาเร็วที่สุด ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นการฝึก Skill ให้กับคน เพราะวันนี้คนที่กำลังจะลำบากคือพวก Blue Collar Worker จะถูกแทนที่ด้วย Robot ภายในปี 2030 เราจะเห็น  Robot  เต็มโลกแล้ว RECOMMENDED ….  Read More

เมื่อปลาใหญ่จะกินปลาเล็ก รัฐควรสร้างสมดุลอย่างไร

รัฐบาลควรช่วยกลุ่มทุนขนาดเล็กให้สามารถดูแลตัวเองได้ กลุ่มทุนเล็กก็จะแข็งแรงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ออกไปแข่งขันระดับโลก

ใครๆ ก็หันมาลงทุนใน Crypto Currency เยอะขึ้น นักลงทุนรุ่นใหม่ควรระวังอย่างไร

นักลงทุนรุ่นใหม่ใน Crypto Currency แม้ลงทุนได้แต่อย่าให้เดือดร้อนตัวเอง มีน้อยลงน้อย มีมากลงมาก และจะลงทุนกับอะไรต้องตรวจสอบ Asset Back ของสิ่งที่จะลงทุนให้ดี เพราะความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน

ควรจัดการกับระบบการศึกษาไทยที่ยังล้าหลังอยู่อย่างไร

การศึกษาไทยควรให้ผู้เรียนมี Freedom ทางการศึกษา นำหลักสูตรต่างๆ ไปไว้บนระบบ Cloud ใครอยากเรียนอะไรก็ให้ไปค้นหาในนั้น และเวลาสอบก็ให้สอบเก็บคะแนนในรูปแบบ ธนาคารหน่วยกิต อยากสอบเมื่อไรก็ได้ ทยอยเก็บไปเรื่อยๆ ครบเมื่อไรก็รับปริญญา

Mega Trend ของโลกในปี 2022 Trend ไหนบ้าง ที่ประเทศไทยต้องเรียนรู้

เทรนด์ของโลกที่คนไทยต้องเรียนรู้มีสามเรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องเรียนรู้ทันที คือ หนึ่งการเขียน Coding สำหรับพัฒนา AI สองเรื่อง Creative Economy ต้องจริงจัง ในการพัฒนาศักยภาพของคน และสามคือเรื่อง Health ต้องตามเทรนด์เรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของ DNA Synthesis Biology

สิ่งที่รัฐบาลไทยควรเลิกทำภายในปี 2021 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปในปี 2022

สิ่งที่รัฐบาลไทยควรเลิกทำคือหนึ่งระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการต่อประชาชนให้มากขึ้น สองรัฐบาลต้องใส่ใจในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจให้ดีกว่านี้ และสามเรื่องการต่างประเทศ ต้องทำให้นานาชาติรู้ว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย

รัฐบาลผลิตไฟฟ้าลดลงเรื่อยๆ จะส่งผลต่อค่าไฟและความมั่นคงทางพลังงานหรือไม่

รัฐบาลต้องบริหารให้ได้สามระดับคือหนึ่งเป็นผู้ผลิต สองเป็นผู้จัดการให้คนมาร่วมผลิต และสามเป็นผู้กำหนด ต้องกำหนดเงื่อนไขวิธีการและราคา เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและนักลงทุน

มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่และทันสมัยขึ้นมากกว่านี้

แนวทางที่หนึ่งคือกระจายความหนาแน่นของเมืองชั้นส่วนกลาง โดยการถมทะเลแถบบางขุนเทียนเพื่อสร้างเมืองใหม่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ และทำให้ที่ตรงนั้นเป็น Green City แนวทางที่สองคือสร้างเมืองที่ต่างจังหวัด ขยายความเจริญสู่หัวเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเริ่มทำได้แล้ว

โควิดส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยมาเกือบสองปี จะทำอย่างไรให้ธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัว

รัฐบาลควรกำหนดเป็นนโยบายสำหรับนักท่องเที่ยว โดยต้องตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นและหลังลงเครื่อง พร้อมตรวจวัคซีนพาสปอร์ต หากครบตามข้อกำหนด สามารถท่องเที่ยวได้ทันที เพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยว คนทั่วไปทำมาหากินได้ เศรษฐกิจก็จะเดินหน้าได้ทันที

ประเทศไทยควรรับมือกับ โควิดสายพันธุ์ Omicron อย่างไร

รัฐบาลต้องพร้อมปรับตัวกับทุกสถานการณ์ การใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และควรเตรียมสำรองวัคซีนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจพร้อมใช้ชีวิตอย่าง New Normal

วางแผนจัดสรรรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

รัฐบาลต้องสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนให้นำรถไฟฟ้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี เพราะเมื่อสั่งเข้ามามากจะทำให้เกิด Economy of scale ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศ และเจรจาเรื่องการผลิตชิ้นส่วนบางชนิดที่ทำได้ เพื่อให้เกิด Transfer of technology หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาสู่คนไทย

ตั้งรับจัดการ Climate Change อย่างไร

Climate Tech คือเทคโนโลยีที่จะควบคุมหรือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญ ฉะนั้นรัฐบาลควรศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการลดมลพิษและสร้างพลังงานสะอาดไว้ใช้ภายในประเทศ

ถ้ามีโควิดระลอกที่ 4 ควรเตรียมตัวรับมืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่รัฐบาลควรทำได้ในทันทีคือ เน้นการตรวจแบบ RT-PCR และจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้พร้อม จัดเตรียม Booster shot เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และที่สำคัญประชาชนอย่าวิตกจนเกินไป