รัฐบาลผลิตไฟฟ้าลดลงเรื่อยๆ จะส่งผลต่อค่าไฟและความมั่นคงทางพลังงานหรือไม่

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

รัฐบาลต้องบริหารให้ได้สามระดับคือหนึ่งเป็นผู้ผลิต สองเป็นผู้จัดการให้คนมาร่วมผลิต และสามเป็นผู้กำหนด ต้องกำหนดเงื่อนไขวิธีการและราคา เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและนักลงทุน

Transcript

รัฐบาลสามารถทำได้สามระดับ ระดับหนึ่งเป็นผู้ผลิต ระดับที่สองเป็นผู้จัดการให้คนมาร่วมผลิต และระดับที่สามเป็นผู้กำหนด เป็น Regulator กำหนดเงื่อนไขวิธีการและราคา เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และนักลงทุน มันเป็นหลักการ วันนี้รัฐถ้าจะผลิตไฟฟ้าน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะว่ารัฐก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพกว่าเอกชน เพียงแต่ว่าการกำหนดราคานั้น ต้องกำหนดราคาที่แฟร์ ไม่ใช่ไปกำหนดราคาบนพื้นฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐ แล้วมาโปะเข้าไป แค่นั้นเองเพื่อราคาไฟฟ้าจะได้แฟร์ แล้วเรื่องที่สองก็คือ

วันนี้ที่บอกว่าภาคใต้ขาดโรงไฟฟ้า ไม่จริง ไฟฟ้าเกิน เรามี Grid ไฟฟ้าของ ASEAN ลองไปดูว่าของมาเลเซียกับของไทย ใครใช้ไฟของใครมากกว่ากัน ถ้าไทยไฟฟ้าขาดจริงก็ต้องไปใช้ของมาเลเซียเยอะ ถ้ามาเลเซียเขาขาดเขาก็ต้องมาใช้ของเราเยอะ เพราะมันต้องเป็น Grid ที่ใช้กันไปมา มันเชื่อมกัน ฉะนั้นวันนี้ของเราไฟไม่มีขาดทางภาคใต้