ควรจัดการกับระบบการศึกษาไทยที่ยังล้าหลังอยู่อย่างไร

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

การศึกษาไทยควรให้ผู้เรียนมี Freedom ทางการศึกษา นำหลักสูตรต่างๆ ไปไว้บนระบบ Cloud ใครอยากเรียนอะไรก็ให้ไปค้นหาในนั้น และเวลาสอบก็ให้สอบเก็บคะแนนในรูปแบบ ธนาคารหน่วยกิต อยากสอบเมื่อไรก็ได้ ทยอยเก็บไปเรื่อยๆ ครบเมื่อไรก็รับปริญญา

Transcript

ต้องลดความสำคัญของกระทรวงศึกษาลง แล้วกฎหมายการศึกษาต้องยกเลิก ให้มี Freedom ของการศึกษามากขึ้น กระจายอำนาจการศึกษาไปสู่โรงเรียน เหมือนที่เรากระจายอำนาจการักษาพยาบาลไปสู่โรงพยาบาล ของ 30 บาท เมื่อไหร่กระทรวงไหนใหญ่ ประชาชนก็จะได้รับบริการน้อยที่สุดหรือแย่ที่สุด ต้องให้กระทรวงเล็กลง กฎหมายน้อยลง แล้วก็ให้ Freedom ทางการศึกษาสูงขึ้น ที่กระทรวงก็เหมือนกันควรจะใช้นักการศึกษารุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันทำ เขาจะได้เข้าใจ เข้าโลกของการศึกษาแบบใหม่ ถ้าเราใช้นักการศึกษารุ่นเก่าๆ คือเติบโตตามระบบราชการ แต่ข้าราชการเราไม่อัปเดต ไม่ขยันอ่านหนังสือ ไม่ขยันดูความเป็นไปของโลก ถึงเวลาก็เข้าไปเรียน วปอ. ป้องกันราชอาณาจักร ไปเรียนอะไรต่ออะไร ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราทันสมัยกับโลกเลย หลักสูตรรักชาติ ถ้าอยู่ในชาตินี้แล้วมีความสุขใครจะไม่รักชาติบ้าง อยู่ในชาตินี้มีอนาคตใครไม่รักชาติบ้าง บางทีมันไม่เห็นอนาคต คนก็อยากดิ้นรนไปทำมาหากินอย่างอื่น เป็นธรรมชาติ แต่วันนี้ที่เรามีปัญหาเรื่องศึกษาเนี่ยคือกฎหมายเยอะไป ออกระเบียบนั่น ออกระเบียบนี้ คือมันต้อง Flexible หน่อย ผมจะเล่าให้ฟัง คือตอนผมเด็กๆ ผมเรียนระบบ Constructionism โดยไม่รู้ตัว แล้ววันนั้นก็ไม่มีศัพท์คำนี้ คือครูผมเนี่ยเป็นครูบ้านนอก ชื่อครูควาย แกสอนหนังสือโดยเรียกทีละคนไปเรียน นักเรียน 20 คน คนไหนเรียนได้แกก็สอนเพลิน คนไหนเรียนแล้วไม่รู้เรื่องแกก็ไล่ไปวิ่งเล่น แกสอนเลขผม แกสอนไปเรื่อยๆ จนผมกำลังจะเข้า ป.1 แกสอนหารยาวผมด้วย แล้วสอนเทียบบัญญัติไตรยางค์ก่อนผมเข้า ป.1 แกสอนไปเรื่อย ผมเรียนได้แกก็สอนอีก อันนี้เขาเรียกว่าเรียนแบบ Constructionism คือไม่จำเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรชั้นๆ นั้น เรียนทะลุชั้นก็ได้ถ้าคุณมีปัญญาเรียนแบบที่ บิล เกตส์ลาออก ไมเคิล เดล ลาออกเพราะโรงเรียนไม่สามารถสอนเขาได้ เพราะเขารู้มากกว่าที่ถูกสอน วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว ให้นักเรียนเขาเรียนตามอัธยาศัยให้มากแล้วก็เอาหลักสูตรไปไว้ใน Cloud เลยถึงเวลาดึงลงมาเรียนเองก็ได้ จะเรียนแค่ไหนก็เรื่องของเขา เราอย่าเอากฎหมายมาเทียบหน่วยกิต เท่านั้นเท่านี้ เหมือนกับที่ ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม พูดถึงเรื่อง Credit Bank ธนาคารหน่วยกิตแบบนั้น ถ้าสอบเทียบได้ก็ใส่ไปๆ ได้ทุกหลักสูตรได้ครบก็ได้ปริญญา อันนี้เป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง