ตั้งรับจัดการ Climate Change อย่างไร

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

Climate Tech คือเทคโนโลยีที่จะควบคุมหรือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญ ฉะนั้นรัฐบาลควรศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการลดมลพิษและสร้างพลังงานสะอาดไว้ใช้ภายในประเทศ

Transcript

วันก่อนคุยกับน้องอิ๊ง เขาสนใจเรื่อง Climate Change มาก แล้วก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และความ Concern ของคนรุ่นใหม่มานั่งคุยกันดูว่ามันมีประเด็นอะไรบ้าง แล้วเราควรจะทำอะไรบ้าง ผมเห็นหลายส่วน ผมจะว่าไปที่ละส่วน ส่วนหนึ่งเรามองภาพไกลก่อน ด้วยที่ Climate Change เรื่องที่ว่ามี CO2 สูงคาร์บอนไดออกไซด์สูง ตอนนี้ไอ้พวก Ice plaque ในขั้วโลกใต้กับขั้วโลกเหนือมันเริ่มละลาย ถ้ามันละลายมาก มันก็จะทำให้ระดับน้ำทะเลสูง ขณะนี้บ้านเราน้ำทะเลสูงพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเพียง 10 เซ็น ถ้าน้ำทะเล น้ำแข็งละลายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมา Maldives ก็จะแย่ลง มันจะหายไปหลายเกาะ แล้วกรุงเทพน้ำก็จะท่วม ท่วมแบบระบายไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องเริ่มมองตั้งแต่วันนี้

อย่างที่ตอนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เสนอ ถมทะเลที่บางขุนเทียน สร้างเกาะขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น Concept เดียวกับเนเธอแลนด์ เนเธอแลนด์ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล แต่ไม่ทั่ว ถึงเวลาต้องทำแล้ว แต่ทำมันไม่ใช่วันเดียวเสร็จ มันต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี แต่ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ อันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่น้ำจะท่วมกรุงเทพ เราแก้ไขอะไรตรงนี้ไม่ได้ เพราะสมัยก่อนพันปีที่แล้ว ทะเลมันเข้าไปไกลมาก เลยอยุธยาไปถึงชัยนาท เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พร้อมจะกลับไปเป็นทะเลได้ถ้าเราไม่ดูแล ส่วนที่สองก็คือ เรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งของประเทศ ถ้าเราจะป้องกัน ต้องจัดระบบระบายน้ำ ระบบเชื่อมน้ำ ทั้งหมดทั่วประเทศ เอาน้ำมาใช้ในยามแล้ง แล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ แล้วน้ำท่วมต้องระบายอย่างไร ระบายให้เร็ว แล้วก็มีที่เก็บข้างทางเป็นแก้มลิงยังไง อันนี้ต้องแพลนไม่ยาก แต่ต้องกล้าทำ แล้วเรื่องต่อไปก็ รัฐบาลต้องส่งเสริม

Larry flynt ที่เป็น CEO ของ Blacklop ที่เป็นกองทุนใหญ่ เขาบอกว่าพวกบริษัท Unicorn ในวันข้างหน้า Start up จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Climate tech คือเป็นเป็นเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Climate Change เช่น Decarbonization Mode บ้าง คือการเอา  CO2 คาร์บอนในอากาศ ดึงเอาออกมาใช้ เพื่อไม่ให้มันไปอยู่ในอากาศ ดึงออกมาเปลี่ยนเป็นถ่านหิน ซึ่งในหลายประเทศเริ่มทำ อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องส่งเสริม เพื่อให้เกิด Climate Tech หรือเป็นเทคโนโลยีทางการด้านการปรับปรุงแก้ไขเรื่องอากาศที่เปลี่ยนไป อันนี้ก็ต้องส่งเสริม ทีนี้ก็ต้องส่งเสริมหลายอย่าง PM2.5 จะแก้ยังไง ก็คือมาจากลดควันท่อไอเสียรถ เพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้ลดใช้พลังงานรถไฟฟ้าเนี่ยต้องเร็ว แล้วประเทศก็ต้องมองทั้งภาพรวมนะ ไม่ใช่มองใช่มองว่าเปลี่ยนจากรถเครื่องยนต์เป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียว ไม่ใช่ เราก็ต้องคิดว่าเรามีส่วนในการที่จะเติบโตในส่วนนี้ เราต้องเริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตชิ้นส่วน อะไรเราเก่งก็ทำ จะทำ Charger จะทำอะไรก็ต้องเริ่มทำ Research ทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้ ภาคเอกชนก็ต้องตื่นตัว แล้วก็รัฐบาลก็ต่องเร่ง ไม่ขายรถเครื่องยนต์แล้ว ขายรถไฟฟ้าแทน คือใครใช้หมดอายุก็หมดไป เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าไป มันก็จะเริ่มลด PM 2.5 ในกรุงเทพไปมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องของการเผาทางด้านการเกษตรเผาตอซังข้าว ต้องไปทำรณรงค์ตรงนั้นด้วย