Tag: DNA

DNA Nudge เทคโนโลยีสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีสู่อนาคต

ดร.ทักษิณ เป็นหนึ่งในผู้นำประเทศไม่กี่คนที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอย่างจริงจัง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือดร.ทักษิณ อาจเป็นผูันำเพียงคนเดียวที่เห็นว่า

DNA คนทันโลกที่ชื่อ ‘ทักษิณ ชินวัตร’

คำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2000 หรือ 18 ปีที่แล้ว  ปัจจุบันเรารู้จักกันในนามของ ‘Disruption’ และ ดร.ทักษิณ  เห็นสัญญาณของการทำลายล้างด้วยเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้น  

DNA Nudge ก้าวสำคัญของ Health Tech

ไม่ว่าจะในแง่นักการเมืองหรือนักธุรกิจ วิธีทำงานของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร คือมองไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริหารประเทศและองค์กร ดร.ทักษิณ ทำธุรกิจสื่อสารในเวลาที่สังคมเห็นว่าอากาศคืออากาศ ทั้งที่อากาศคือคลื่น และคลื่นคือสินทรัพย์มูลค่าสูงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม