Metaverse: รถด่วนขบวนเทคโนโลยีที่ไทยจำเป็นต้องตามให้ทัน

Share on facebook
Share on twitter

“วันนี้ทั้งโลกเขาพูดถึง Metaverse เป็นโลกเสมือนจริงของเรา เราสามารถเล่นอยู่ใน Metaverse เรียนอยู่ใน Metaverse ซื้อของอยู่ใน Metaverse”

ดร.ทักษิณ ชินวัตร | Care Talk ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

มาร่วมรู้จักสิ่งที่เรียกว่า Metaverse เทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในกระแสปัจจุบันในตอนนี้

โลกเผชิญการปฏิวัติทางเทคโนโลยี IT ครั้งใหญ่มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของแอลัน ทัวริง (Alan Turing) ใช้ในสงครามกับทหารนาซี ส่วนครั้งที่ 2 คือ อินเทอร์เน็ต ที่เพนทากอนพยายามพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สงครามเย็น ซึ่งในแต่ละครั้งนั้นล้วนมีธุรกิจรูปแบบใหม่ทยอยเกิดขึ้นตามมา อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ผลผลิตมาจากการมีคอมพิวเตอร์ใช้อย่างแพร่หลายในภาคเอกชน การติดต่อสื่อสารข้ามประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าการใช้โทรศัพท์ รวมไปถึงอาชีพการค้าขายออนไลน์ เกม และการศึกษา ทุก ๆกิจกรรมนั้นต่างมีเทคโนโลยี IT ดังกล่าวนี้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อทั้งสิ้น

สิ่งนี้เรียกว่าดิสรัปชัน (Disruption) หรือการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ซึ่งสังคมปัจจุบันกำลังถูกทดสอบด้วยการ ดิสรัปทางเทคโนโลยีครั้งที่ 3 คือการก่อตัวขึ้นของเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual World) ที่กลุ่มทุนด้านสื่อออนไลน์อย่างไมโครซอฟต์ (Microsoft) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ออกมาชูพิมพ์เขียวไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ประกาศรีแบรนด์บริษัทของตนเองจากเฟซบุ๊กเป็น เมตา (Meta) เพื่อปูทางไปสู่การย้ายประชากรจากโลกแห่งความจริงที่ทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างออฟไลน์ในปัจจุบัน ไปสู่โลกอีกใบหนึ่งที่ทุกคนสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กันผ่านตัวละครสมมติ (Avatar) บนพื้นที่จำลองออนไลน์ โดยมีโซเชียลมีเดียเป็นกุญแจที่เชื่อมระหว่าง 2 โลกเข้าหากัน ด้วยแว่นวีอาร์ (VR) เหมือนในภาพยนตร์เรดี เพลเยอร์ วัน (Ready Player One) อภิภพ หรือเมตาเวิร์ส กำลังกลายเป็นโจทย์และความท้าทายครั้งใหม่ของประเทศไทย

เดิมไทยนั้นพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ หรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นเสาหลักในการดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าสู่กระเป๋าของคนไทยได้ในปริมาณมหาศาลอย่างต่อเนื่องหรือคิดเป็นถึงร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) แต่แล้ว 2 ปีที่ผ่านมา การระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้พิสูจน์ให้เห็นประจักษ์แล้วว่า สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะนำพาให้ประชาชนไทยทั้งประเทศมีความมั่งคั่งไปด้วยกันได้ อิตาลีและฝรั่งเศสต่างมีความโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการบริการได้อย่างมากมายทุกปี แต่ข้อสำคัญคือประเทศเหล่านี้รู้จักนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นจุดขายควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว อิตาลีมีอุตสาหกรรมรถราคาแพง ทั้งเฟอร์รารี (Ferrari) และลัมโบร์กินี (Lamborghini) หากจะกล่าวถึงในระดับรองลงมาที่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้ อิตาลีเองก็มีเฟียต (Fiat) ซึ่งกวาดรายได้ไปทั่วโลกกว่า 100,000,000,000 เหรียญสหรัฐต่อปี

“เทคโนโลยีตัวนี้มันจะใช้ในชีวิต ประจำวันของคนมากขึ้น ถ้าเราไม่เตรียมตัววันนี้ เราจะถูกกินมากกว่าได้กิน ถ้าเขามาขายเรา เราก็จะมีหน้าที่จ่าย ถ้าเราเตรียมตัววันนี้เด็กเราเก่ง เราสามารถไปหากินกับเขา ภาครัฐควรจะเตรียมตัวเรื่องนั้นมากกว่านี้”

ดร.ทักษิณ ชินวัตร | Care Talk ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ฉะนั้น การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ประกอบเข้ากับปรับระบบการศึกษาแบบเดิม จึงเป็นสิ่งที่ไทยไม่ควรหลีกเลี่ยง เพราะปัจจุบันมีแพลตฟอร์มจำนวนมากที่พร้อมจะรองรับและปูทางให้เยาวชนไทยสามารถเตรียมตัวสำหรับการเกิดขึ้นของเมตาเวิร์ส อาทิ เกมโรบล็อก (Roblox) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถทดลองสร้างโลกเสมือนจริงของตนเองได้ คล้ายกับเกมไมน์คราฟต์ (Minecraft) บนแพลตฟอร์มสตีม (Steam) หากไทยสามารถใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ส่งเสริมระบบการศึกษา จะเป็นคุณอย่างสูงต่อกระบวนการพัฒนาเยาวชนไทยสู่ยุคดิสรัปชันในอนาคต

บทความโดย : กองบรรณาธิการ Thaksin Official