Day: July 4, 2021

Good Monday EP.4 | สุขภาพของคน คือสุขภาพของชาติ

ระยะหลังมานี้ ผมให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพอย่างมากครับ หนึ่งในแนวทางการดูแลสุขภาพของผม คือศึกษาไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมของคนเรากับเรื่องโภชนาการ เพื่อให้สามารถดีไซน์มื้ออาหารหรือตัวยาที่เหมาะสมจากรหัสพันธุกรรมพื้นฐานในแต่ละบุคคลได้ เพราะผมเชื่อว่า You are what you eat ถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองจากการป้องกัน ย่อมดีกว่าการเสียเงินเพื่อการรักษา

สรุปประเด็น PART 12

ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่

สรุปประเด็น PART 11

ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่

สรุปประเด็น PART 10

ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่

สรุปประเด็น PART 9

ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่

หลักสูตรปริญญาเอก ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ชีวิต

จนเมื่อเรียนจบ  เขาได้ใช้ความรู้คอมพิวเตอร์เข้ารับราชการ  เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข่าวสารในปี 2523  มาสู่การทำธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารจนกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง

สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแบรนด์ไทยแลนด์ 5.0

แบรนด์ไทยแลนด์ 5.0 สร้างได้ ประเทศไทยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และ อาหาร ให้มีความเป็นสากล ตอกย้ำภาพลักษณ์การบริการการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจน

อนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยคือ Hyperloop, ระบบการสื่อสาร และ Quantum Computing รัฐต้องจัดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรองรับการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับ Cyber Security และวางแผนสำหรับเทคโนโลยีในอนาคต

Plan of Action ทักษิณดันไทยร่วมมือการค้า 5 มหาอำนาจโลก

ดร.ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีไทยไม่กี่คนที่มุ่งมั่นยกระดับสถานะประเทศโดยการเจรจาสร้างความร่วมมือกับมหาอำนาจชาติต่างๆ เพราะถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็กๆ ในเวทีโลก แต่ ดร.ทักษิณก็มองเห็นว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชีย