หลักสูตรปริญญาเอก ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ชีวิต

Share on facebook
Share on twitter

ภาพถ่าย ดร. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. 2519

       นักเรียนทุน ก.พ. ถือเป็นทุนที่คัดเอาหัวกะทินักเรียนดีของประเทศ  ทักษิณ ชินวัตร คือหนึ่งในนั้น เพราะเขาได้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ในหลักสูตรอาชญาวิทยา (Criminal Justice) ของ Sam Houston ซึ่งมีวิชาการเรียนหลากหลาย เน้นให้เรียนลงลึกก่อนเรียนวิชาเฉพาะด้าน

“Criminal justice ระดับปริญญาเอก ใช่ว่าจะสอนเทคนิคโปลิศจับขโมยอย่างเดียว ตรงกันข้ามมีหลายวิชาที่สร้างสรรค์อย่างน่าทึ่ง เป็นความสร้างสรรค์ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับผม”

ความหลากหลายของวิชาการที่เขาได้เรียน  มีทั้ง วิชาจิตวิทยา การเมือง สังคมวิทยา กฎหมาย บริหาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  และถ้าเขาไม่ได้เรียนปริญญาเอก ชีวิตของ ดร.ทักษิณ อาจต้องรับราชการตำรวจไปจนปลดเกษียณ  

“เป็นความสร้างสรรค์ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับผม ซึ่งเป็นโลกทัศน์ที่เปลี่ยนอนาคตของคนเรียนวิชาการเป็นตำรวจอย่างผม ให้เลิกอาชีพตำรวจแล้วผันไปสู่เส้นทางอื่นโดยเฉพาะเส้นทางการเมือง”

วิชาที่จุดประกายความคิดเรื่องการเมืองให้กับเขาคือ กลุ่มวิชาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาและทฤษฏีทางการเมืองของนักคิดสำคัญระดับโลก  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งสายตะวันตกและตะวันออก แนวคิดของ จอห์น ล็อก โทมัส ฮอพ วอลแตร์ มองเตสกิเออร์ ทั้งหมดนี้ช่วยเติมความสนใจทางการเมืองให้เพิ่มมากขึ้น

กลุ่มวิชาที่สองคือ ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสังคม เช่น วิชาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม ปัญหาพฤติกรรม และพื้นฐานประชาธิปไตย ความรู้ทั้งสองกลุ่มวิชานี้  เมื่อนำมารวมกับชีวิตในวัยเด็กและอาชีพตำรวจ  ทำให้เขามองเห็นปมปัญหาสำคัญของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทำให้นักการเมืองนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ให้ตัวเอง   สำหรับตัวเขา ยิ่งเรียนยิ่งช่วยเติมไฟทางการเมืองให้ลุกโชน จนมีความคิดว่า สักวันหนึ่ง เขาจะก้าวเข้าสู่ถนนการเมืองช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหานั้น กลุ่มวิชาที่สามที่เปลี่ยนชีวิตเขาคือวิชาคอมพิวเตอร์  แม้เป็นวิชาเลือกเพียง 6 หน่วยกิต แต่เขาเลือกเพราะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความชอบและความถนัด  การเรียนคอมพิวเตอร์จึงเป็นไปอย่างสนุกสนาน ยิ่งเรียนก็ยิ่งเชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ   

จนเมื่อเรียนจบ  เขาได้ใช้ความรู้คอมพิวเตอร์เข้ารับราชการ  เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข่าวสารในปี 2523  มาสู่การทำธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารจนกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง

“ถ้าย้อนเวลากลับไปได้  ผมก็ยังจะเลือกเรียน Criminal justice เพราะช่วยจุดประกายความคิดเรื่องการแก้ปัญหาบ้านเมือง เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเมืองที่ทำให้ผมได้เป็นทักษิณ ชินวัตร ของพี่น้องคนไทยจนถึงทุกวันนี้”

Share on facebook
Share on twitter