Day: July 2, 2021

Good Monday EP.2 | แก้วิกฤติฝุ่น ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง

Good Monday รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกับดร.ทักษิณ ชินวัตร EP.2 ผมขอขยายมุมมองของปัญหาที่เกิดจากฝุ่น เพื่อให้ทุกท่านลองดูว่าอนาคตโลกจะไปทางไหน The Third Wave หรือคลื่นลูกที่ 3 คือเทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างไรในการช่วยแก้ปัญหาครับ #ThaksinGoodMonday

วิสัยทัศน์ การรับมือวิกฤติโรคระบาด

วิสัยทัศน์ในยามวิกฤติโรคระบาด ต้องรับมือด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างมีระบบ สื่อสารให้ประชาชนลดความตระหนก และกระจายอำนาจการจัดการ ไม่ใช่รวมศูนย์

วิสัยทัศน์ โครงสร้างเศรษฐกิจไทย

วิสัยทัศน์ในยามเศรษฐกิจประเทศไทยต้องปรับโครงสร้าง เริ่มจากสร้างเครดิตที่ดีให้ประเทศใหม่ ไม่แก้หนี้ด้วยหนี้ แต่ต้องแก้หนี้ด้วยรายได้ และพิจารณาการบริหารงบประมาณให้ถูกจุด

3 Stage สร้างธุรกิจในโลกยุคใหม่

3 ขั้นตอนแห่งความสำเร็จในการสร้างธุรกิจในโลกยุคใหม่ 1. เรียนรู้ ค้นหาว่าเก่งอะไร 2. ตกผลึกความคิด และเข้าหาแหล่งทุน 3. เร่งการเติบโตจากเงินทุนสนับสนุนในต่างประเทศ

Creative Economy ในโลกยุคใหม่

Creative Economy ของประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ ต้องประยุกต์ดัดแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

วิสัยทัศน์ 2030 ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ในยามวิกฤติโรคระบาด ต้องรับมือด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างมีระบบ สื่อสารให้ประชาชนลดความตระหนก และกระจายอำนาจการจัดการ ไม่ใช่รวมศูนย์

จะทำอย่างไรให้เป็นคนทันสมัยตลอดเวลา

จะเป็นคนทันสมัยได้ต้องคิดว่า ไม่มีอะไรสายเกินเรียนรู้ หมั่นศึกษาติดตามความรู้ใหม่ๆ หากติดตามต่อเนื่องจะเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลง จุดประกายให้กับตนเอง….

ABCD โอกาสของเทคโนโลยีสมัยใหม่

เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ABCD จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อโลก ประกอบด้วย ABCD ซึ่งมาจากเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI )….

แนะนำเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ต้องการรับมืออย่างไร ?

ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่

‘คลัสเตอร์ธุรกิจ’ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ

ดร.ทักษิณ มีชื่อเสียงจากการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจโทรคมนาคมก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้นทุนทางการเมืองของดร.ทักษิณ คือวิสัยทัศน์ของดร.ทักษิณ และการดำเนินนโยบายหลายอย่างของรัฐบาลทักษิณก็แสดงวิสัยทัศน์ของดร.ทักษิณให้เห็นชัดเจน

สร้าง Vision สร้างมูลค่าเพิ่ม

เขาได้ชี้ให้ทุกคนเห็นว่าในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไปสู่สังคมฐานความรู้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในสังคมไทย เปลี่ยนก่อนที่จะถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนย่อมดีกว่าเสมอ