Day: July 7, 2021

Good Monday EP.7 | “คิดให้เป็น ตัดสินใจด้วยข้อมูล”

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้นจะทำให้หน่วยงานของเราประสบความสำเร็จได้ และผู้ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุดก็ไม่พ้นผู้นำองค์กรที่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจะทำให้องค์กรก้าวทันโลก เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเองก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยน เมื่อโลกเปลี่ยนไปแล้วเราจะเสียหายมาก โดยต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเสียก่อน วิธีคิดที่ดีต้องเป็นวิทยาศาสตร์ คือต้องพิสูจน์ความจริง อ่านหนังสือ ฟังคนเล่าให้ฟังแล้วไม่พอ อย่าเพิ่งเชื่อ

SME กับ Judo Strategy

Judo Strategy มุ่งเน้นไปที่การใช้กำลังที่น้อยกว่าแต่ศึกษามากกว่าจนทำให้โจมตีได้ถูกจุดและเคลื่อนไหวเร็วจนได้ทำให้ได้ผลมากกว่า ซึ่งในสมัยแรกของรัฐบาลดร.ทักษิณถือว่ากลยุทธ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนตัวเล็กอย่างธุรกิจ SME ที่จะกลายมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย

1 อำเภอ 1 ทุน โอกาสสร้างฝันให้เป็นจริง

ข้อมูลของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ชี้ให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการในปี พ.ศ.2547 มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และสำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้นมากกว่า  3,000 คน

Dual Track Policy สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

ในฐานะผู้นำรัฐบาล วิสัยทัศน์ของดร.ทักษิณทำให้นโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่า“เศรษฐกิจสองแนวทาง” หรือ Dual Track Policy ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูประเทศพร้อมกับสร้างความเติบโตในระยะยาว 

ACD ถึง Asian Bond : การทูตเชิงรุก-การทูตเพื่อเศรษฐกิจ

“เราต้องการนโยบายการต่างประเทศที่รวมเอาความแตกต่าง ควบคู่กับการเปลี่ยนความหลากหลายให้เป็นความร่วมมือที่เสาะแสวงหาสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งเพื่อประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกโดยรวม สิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่า นโยบายการทูตเชิงรุก”

“เอสเอ็มอี” ต้อง พัฒนาตัวเอง ติดอาวุธทางปัญญา

วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 สร้างความเสียหายต่อคนไทยและประเทศไทยอย่างมาก ประชาชนทุกระดับไม่ว่าจะยากดีมีจนได้รับผลกระทบ บริษัทห้างร้านต่างๆ พากันปิดกิจการ เลิกจ้าง ส่งผลให้ประชาชนต้องตกงาน หลายคนต้องตกอยู่ในภาวะล้มละลาย  

หมดยุค “คนไข้อนาถา”

“30 บาทรักษาทุกโรค” ถือเป็นนโยบายในระดับที่นำไปสู่การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย ไม่เพียงแต่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วย-เสียชีวิต จากการเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล

เส้นทาง 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยที่ชนะใจคนทั้งโลก

ผมพยายามมองให้ประเทศไทยไม่อยู่ในลักษณะที่ต่ำกว่าสาธารณสุขมูลฐาน จึงคิดในหลายๆ จุด ดังนั้นจึงอยากจะให้บริการแก่ประชาชนที่เท่าเทียม และเรื่องนี้เป็นการปฏิวัติระบบสาธารณสุขแห่งชาติครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นประวัติศาสตร์

สร้างระบบเศรษฐกิจใหม่เพื่อดูแลคนรากหญ้าให้มีชีวิตที่ดี

ดร.ทักษิณเห็นว่าต้นตอของปัญหาความยากจนมาจาก “ยุทธศาสตร์”  และในคำกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีคลังในเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2546

แยกหนี้เสียจากหนี้ดี – ปรับโครงสร้างสถาบันการเงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศ

เพราะฉะนั้น เราจะเอาหนี้เสีย  เอาคนที่ไม่แข็งแรงออกมารักษาข้างนอก  เราแยกคนป่วยออกจากคนดี และให้คนแข็งแรงทำงานให้ชาติต่อไป  คนป่วยรีบรักษา หายเสร็จแล้วก็ไปทำงาน   

พักหนี้ = เพิ่มรายได้

“คนจนมักลำบาก  จะทำอะไรก็ยาก กว่าจะหาเงินมาได้ก็ต้องจ่ายหนี้   ถ้าไม่เอาเงินมาจ่ายหนี้ เขาอยู่ได้ คนมันติดขัด ป่วยทีเวลาไปหาหมอต้องนอนลากแล้วถึงจะไป  ไปครั้งหนึ่งเงินรายวันเขาก็หายไป    

คำประกาศวาระแห่งชาติ : 11 ยุทธศาสตร์สร้างชาติสู่อนาคต

ยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศทั้ง 11 ข้อ คือวาระแห่งชาติของพรรคไทยรักไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว พรรคเสนอทิศทางประเทศให้ประชาชนเลือกเพื่อเลือกพรรคไปผลักดันกฎหมายและการบริหารต่อในอนาคต กระบวนการจัดทำนโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย

“บ้านเอื้ออาทร” ต้นทางของการลดความเหลื่อมล้ำ

“อีก 5 ปี ประเทศไทยจะไม่มีสลัม”…นี่คือคำพูดของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในงานเปิดบ้านมั่นคงชุมชนบ่อนไก่ 1 ใน 10 ชุมชนนำร่องโครงการบ้านเอื้ออาทร สมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปี 2547 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย ด้วยความเชื่อว่า “บ้าน”