Day: November 30, 2021

หัวลำโพง มูลค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าจะรื้อถอน

การพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 20 อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร โรงงาน และตึกระฟ้า แต่สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถึงจุดอิ่มตัวแล้ว สิ่งที่จะก้าวเข้ามาแทนที่จึงเป็นการสร้างผลผลิตจากความสร้างสรรค์

Climate Change นับถอยหลังสู่ภาวะโลกรวน ความเปลี่ยงแปลงที่รอไม่ได้

หากกล่าวถึงภาวะโลกรวน (Climate change) สิ่งที่คนจำนวนมากนึกถึงอาจเป็นภาวะน้ำแข็งขั้วโลกละลาย และการเกิดสภาวะเรือนกระจก ที่ทำให้อุณหภูมิโลกปรับตัวขึ้นสูงที่สุดในรอบ 142 ปี แต่ในความเป็นจริง ภาวะโลกรวน เป็นประเด็นที่มีความหมายกว้างขวางและสามารถสร้างผลกระทบมหาศาล

วางแผนจัดสรรรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

รัฐบาลต้องสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนให้นำรถไฟฟ้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี เพราะเมื่อสั่งเข้ามามากจะทำให้เกิด Economy of scale ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศ และเจรจาเรื่องการผลิตชิ้นส่วนบางชนิดที่ทำได้ เพื่อให้เกิด Transfer of technology หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาสู่คนไทย

ตั้งรับจัดการ Climate Change อย่างไร

Climate Tech คือเทคโนโลยีที่จะควบคุมหรือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญ ฉะนั้นรัฐบาลควรศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการลดมลพิษและสร้างพลังงานสะอาดไว้ใช้ภายในประเทศ

ถ้ามีโควิดระลอกที่ 4 ควรเตรียมตัวรับมืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่รัฐบาลควรทำได้ในทันทีคือ เน้นการตรวจแบบ RT-PCR และจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้พร้อม จัดเตรียม Booster shot เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และที่สำคัญประชาชนอย่าวิตกจนเกินไป

รัฐควรจัดการ New Normal อย่างไรให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด

รัฐต้องลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลง โดยเฉพาะผู้ดูแลโดยตรงอย่างกระทรวงพานิชย์ ต้องบริหารจัดการให้ดี และส่งเสริมให้ผู้ผลิตเข้าถึงเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะได้เชื่อมโดยตรงไปถึงผู้บริโภค