DNA คนทันโลกที่ชื่อ ‘ทักษิณ ชินวัตร’

Share on facebook
Share on twitter

       ธรรมชาติของ ดร.ทักษิณ  ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ  หนังสือที่ชอบอ่านค่อนข้างหลากหลาย เน้นไปที่ How To และความรู้ด้านวิวัฒนาการ  ซึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อน ไม่มีคนไทยคนไหนที่พูดถึงเรื่องนี้ หนึ่งในหนังสือเล่มโปรดของเขา มีชื่อว่า  As The Future Catches You ซึ่งช่วงที่เขาอ่านนั้นเป็นเวอร์ชั่นต่างประเทศ ผู้เขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์  ใช้เวลาวิจัย 4 ปี จึงจะเขียนหนังสือเล่มนี้จบ และทันทีที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย เขาไม่เคยรอที่จะแนะนำให้คนที่ทำงานกับเขาในตอนนั้นซึ่งเป็นกลุ่มคณะรัฐมนตรี  ได้เพิ่มเติมความรู้นอกตำรา นอกเหนือความเชี่ยวชาญที่รัฐมนตรีและข้าราชการเหล่านี้มีอยู่แล้ว

  “ผมยินดีเมื่อได้ทราบว่า หนังสือเรื่อง As The Future Catches You ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ทำให้คนไทย เข้าใจวิถี  แนวทางของโลก ตระหนักว่าเทคโนโลยี คือ ปัจจัยสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ในอนาคต ผู้ที่มีความรู้และความสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น  ที่จะเป็นผู้ได้เปรียบและอยู่รอดอย่างมั่นคง”

เขามองว่า  ถ้าคนไทยไม่ตื่นตัวหรือไม่มีการวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  เราจะไม่สามารถนำพาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้าและการแข่งขันในเวทีโลกได้ ฮวน เอนริเกซ์  ผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพของฮาร์วาร์ด บิสเนสสคูล  กล่าวไว้ว่า “เทคโนโลยี ทำให้เกิดการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีไม่มีเมตตา เทคโนโลยีไม่ขอร้อง คลื่นของเทคโนโลยีมาจากกระแสความรู้ที่ไม่เข้าใครออกใคร ใครได้เทคโนโลยี คนนั้นจะมีโอกาสชนะ ใครไม่มีเทคโนโลยีก็ไม่มีโอกาส”

คำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2000 หรือ 18 ปีที่แล้ว  ปัจจุบันเรารู้จักกันในนามของ ‘Disruption’ และ ดร.ทักษิณ  เห็นสัญญาณของการทำลายล้างด้วยเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้น  ทันทีที่เขาอ่านหนังสือเล่มนี้จบ พลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเขาเริ่มขึ้น ปี 2546 เป็นช่วงของการปรับโครงสร้างระบบราชการ  ซึ่งเป็นการฉีกกรอบการทำงานแบบเดิมของระบบราชการให้เป็นไปในเชิงรุกมากขึ้น  เช่นเดียวกับ DNA ของ ดร.ทักษิณ ที่คิดเร็วและทำทันที จึงได้เกิดโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศหลายด้าน เขาเป็นรัฐบาล 2 ปี ได้ก่อตั้งกระทรวงใหม่ 6 กระทรวง เพื่อให้ประเทศปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้ประเทศไทยมีทั้งหมด 20 กระทรวง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หรือ กระทรวง ICT กระทรวงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย  หนึ่งในกระทรวงใหม่ที่ถูกก่อตั้งขึ้น , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ที่พึ่งของนักวิจัยและสตาร์ทอัพไทย   ปี 2559 NIA สนับสนุนโครงการนวัตกรรม 98 โครงการ วงเงินสนับสนุนรวม 141.8 ล้านบาท เกิดมูลค่าการลงทุน 854.5 ล้านบาท, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ปี 2560 สวทช. มีผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ 255 รายการ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไทย 27,546 ล้านบาท,  ระบบ E-Service’ การบริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี ทำให้คนไทยสะดวกสบายขึ้นเมื่อทำธุรกรรมกับภาครัฐ รัฐบาล ดร.ทักษิณ เร่งรัดโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2546 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหน่วยงานใหม่ที่เขาก่อตั้งขึ้นก่อนที่หน่วยงานราชการจะถูก Disruption   ทั้งหมด เกิดจาก DNA ของเขา ผู้ที่ไม่ยอมให้ประเทศไทยถูกอนาคตไล่ล่า 

Share on facebook
Share on twitter