Day: July 9, 2021

คิดใหม่ ทำใหม่ กับการสื่อสารนโยบายพรรคการเมืองครั้งแรกในไทย

พรรคการเมืองคือการรวมกลุ่มทางการเมืองเพื่อมีส่วนร่วมในอำนาจรัฐผ่านการเลือกตั้งของประชาชน พรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จได้แก่พรรคการเมืองที่มีผู้สนับสนุนกว้างขวางจนเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงได้ในที่สุด การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นหัวใจสำคัญของพรรคการเมือง

2547 : เสริมแกร่ง ICT ทักษิณโมเดลก่อนถึงยุคเศรษฐกิจ 4.0

ผู้กำหนดนโยบายในช่วงไม่กี่ปีมานี้ชอบพูดเรื่องเศรษฐกิจ 4.0 หรือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แต่คำพูดของผู้มีอำนาจไม่ได้แปลว่าจะนำไปสู่นโยบายที่ทำให้ประเทศเปลี่ยนไป และถ้าถือว่าประเทศไทยตื่นกระแส 4.0 ตั้งแต่ปี 2557 ประเทศนี้ในปี 2563 ก็แทบไม่มีความคืบหน้าด้านนี้เลย

มูลนิธิไทยคม คนไทยช่วยชาติได้โดยไม่ต้องเป็นรัฐบาล

ดร.ทักษิณ เป็นหนึ่งในอดีตนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอันดับต้น คำพูดแรกๆ ที่ ดร.ทักษิณพูดแรกๆ ที่ ดร.ทักษิณพูดหลังดำรงตำแหน่งประมุขฝ่าย

ก้าวที่ล้มและก้าวที่ลุกของ ดร.ทักษิณ (FailTure)

ร้านขายผ้าไหม พ.ชินวัตร ที่เคยตั้งอยู่ในย่านสุรวงศ์ ของ ดร.ทักษิณ ซึ่งมีอดีตภรรยาอย่าง “พจมาน ชินวัตร” (ชื่อนามสกุล ณ ขณะนั้น) เฝ้าร้านทุกวัน ทำหน้าที่ทุกอย่างในร้าน ไม่มีแม้ลูกจ้างสักคน ทั้งหมดก็เพื่อประหยัดต้นทุน ส่วน ดร.ทักษิณในตอนนั้นเป็นข้าราชการตำรวจ เลิกงานก็รีบกลับมาดูแลกิจการและครอบครัว การค้าขายผ่านไปทุกวัน แต่ยอดขายไม่ดีนัก ดร.ทักษิณ จึงตัดสินใจเลิกกิจการ ทั้งที่เปิดร้านมาได้เดือนเดียว