Tag: 2547

2547 : เสริมแกร่ง ICT ทักษิณโมเดลก่อนถึงยุคเศรษฐกิจ 4.0

ผู้กำหนดนโยบายในช่วงไม่กี่ปีมานี้ชอบพูดเรื่องเศรษฐกิจ 4.0 หรือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แต่คำพูดของผู้มีอำนาจไม่ได้แปลว่าจะนำไปสู่นโยบายที่ทำให้ประเทศเปลี่ยนไป และถ้าถือว่าประเทศไทยตื่นกระแส 4.0 ตั้งแต่ปี 2557 ประเทศนี้ในปี 2563 ก็แทบไม่มีความคืบหน้าด้านนี้เลย