นักธุรกิจสร้างสรรค์
บุกเบิกนวัตกรรมธุรกิจ

thangchin

จาก ‘ชินทัศนีย์’ สู่ ‘บ้านทรายทอง’ ธุรกิจที่มาจากความรัก

ดร.ทักษิณ ถูกปลูกฝังเรื่องของการทำธุรกิจมาจากพ่อเลิศ ชินวัตร ทำมาหลากหลายกิจการ ทุกอย่างที่เป็นโอกาส ตั้งแต่ร้านกาแฟ ทำไร่นาสวนผสม...

Read More
phone-link

Phone Link จุดเริ่มต้นโทรคมนาคม

ธุรกิจของห้างหุ้นจำกัด ไอซีเอสไอ ที่เน้นให้เช่าคอมพิวเตอร์ในหน่วยทั้งรัฐและเอกชนดำเนินกิจการเรื่อยมา จนเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาห่างกันแค่ 1 ปี ในการเปลี่ยนแปลงของชื่อ...

Read More
thangchin01

Bus Sound The First Podcast

การทำธุรกิจที่ผ่านมาอย่าง แพ็คลิงค์ มาถึงโฟนลิงค์ ทำให้ ดร.ทักษิณ รู้ว่าคลื่นความถี่วิทยุมีความสำคัญในแง่ของธุรกิจ แต่ในเวลาเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นที่มาของ ‘Bus...

Read More
DNA Nudge เทคโนโลยีสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีสู่อนาคต

ดร.ทักษิณ เป็นหนึ่งในผู้นำประเทศไม่กี่คนที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอย่างจริงจัง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือดร.ทักษิณ อาจเป็นผูันำเพียงคนเดียวที่เห็นว่า

Thaicom ดาวเทียมเพื่ออนาคตของคนไทย

“เมื่อผมมีโครงการดาวเทียมไทยคม  ผมจึงคิดที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา  ถมช่องว่างระหว่างเด็กในเมืองกับชนบท และผมก็เลือกโรงเรียนประชาบาลสันกำแพงที่ผมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ  เป็นศูนย์ของเชียงใหม่”

สื่อสารกันได้ใต้ฟ้าเดียวกัน

เส้นทางสู่ความรุ่งโรจน์ทางธุรกิจของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร จนได้สมญานามว่า ‘อัศวินคลื่นลูกที่ 3’, เจ้าพ่อสื่อสาร, เจ้าพ่อดาวเทียม, TelecomTycoon ฯลฯ มิได้เกิดขึ้นจากจังหวะโอกาสหรือโชค