สื่อสารกันได้ใต้ฟ้าเดียวกัน

Share on facebook
Share on twitter

เส้นทางสู่ความรุ่งโรจน์ทางธุรกิจของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร จนได้สมญานามว่า ‘อัศวินคลื่นลูกที่ 3’, เจ้าพ่อสื่อสาร, เจ้าพ่อดาวเทียม, TelecomTycoon ฯลฯ มิได้เกิดขึ้นจากจังหวะโอกาสหรือโชค หากแต่เกิดขึ้นจากความมีวิสัยทัศน์ ที่เกิดจากการศึกษาติดตามความก้าวหน้าของวิทยการ และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง และความต้องการชองสังคมเป็นทศวรรษ ได้อย่างแม่นยำ

ประจักษ์พยานเรื่องนี้ ได้แก่แนวทางการประกอบธุรกิจตามเส้นทางพัฒนา ที่มีผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มบริษัทชินวัตร ที่ดำเนินการที่ประสบความสำเร็จสูง จนสามารถทะยอยนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเวลารวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นขบวน ระหว่างปีพศ.2532-2537 ได้แก่บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) SC&C ดำเนินธุรกิจ
เช่าและบริการด้าน computer, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ , บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง จำกัด(มหาชน) IBC ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก , บริษัท ชินวัตร แซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการสื่อสารดาวเทียม ตามลำดับ

วิสัยทัศน์ของดร.ทักษิณ ชินวัตร ทำนายล่วงหน้าอย่างแม่นยำ ความกล้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ แม้มีความเสี่ยง แต่ด้วยการคิดอย่างรอบคอบ และ มุ่งมั่นทำให้สำเร็จจริงเช่นนี้ ถูกถ่ายทอดแลกเปลี่ยนร่วมคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมประจำปีของผู้บริหารระดับ ผู้จำกัดการ ท่านจะนำบรรยายเองเสมอ ที่สำคัญ ประมาณประ 2538-39 ที่กลุ่มบริษัท ประสบความสำเร็จในการยิงดาวเทียมสื่อสาร2 ดวงแรก คือ ดาวเทียมไทยคม 1 และ 2 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ และเป็นยุคที่ internet ยังไม่แพร่หลายเข้ามาให้ประเทศไทย คำขวัญของบริษัท ที่ท่านได้เสนอคือ ‘สื่อสารใต้ฟ้าเดียวกัน’ นำเสนอความคิดเป็นเป็นภาพ สามเหลี่ยม ที่ประกอบด้วย 3 ด้าน ด้าน คอมพิวเตอร์ (computer ) , สื่อสาร(telecom) , และ โทรทัศน์ (broadcasting)

คำขวัญนี้ เกิดจากแนวคิดที่เชื่อมั่นเรื่องเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงสังคมโลก สำหรับการสื่อสารทางภาคพื้นดิน เรามี AIS เป็นผู้นำ โดยเฉพาะการสื่อสารทางเสียงโทรศัพท์และข้อมูล ส่วนการสื่อสารข้ามพรหมแดนไปทั่วโลก เรามี ดาวเทียมไทยคมเป็นผู้ดำเนินการแทนประชาชนไทย ส่วนการสื่อโทรทัศน์ มีบริษัท IBC เป็นผู้จัดหารายการและบริการ ในขณะที่เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยการดำเนินการ ( enhance factor) วิสัยทัศน์ของท่านให้เชื่อมโยงสนับสนุนกันและกัน เพราะเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้ ข้อมูลต่างๆรวมทั้งภาพ เสียงและ video จะถูกแปลงสื่อสารกันในรูป digital data ถึงเวลานั้นพวกเรามีความรู้ความชำนาญครบและสารแนวคิดการเชื่อมโยง 3 ธุรกิจ อย่างเฉียบคม

10 ปี หลังจากนั้น การสื่อสารด้านดิจิทัล digital multimedia comunication ผ่าน mobile internet, smart phone ที่เป็นการสื่อสารหลัก ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ได้พัฒนาเฟื่องฟูตามการคาดการณ์และการเตรียมการล่วงหน้าของท่าน

นอกจากนี้ เพื่อให้ประโยชน์แก่สังคม ท่านยังได้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิไทยคม ที่เริ่มจากสนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม ให้เด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมอีกด้วย

นี่นับเป็นก้าวสำคัญที่เป็นส่วนทำให้ประเทศไทยก้าวทันโลกด้านการสื่อสารและเรียนรู้ จวบจนทุกวันนี้

Share on facebook
Share on twitter