กระบวนทัศน์ในการบริหารประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วคืออะไร

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

ประเทศจะพัฒนาต้องผันเงิน งาน และการลงทุนกลับไปสู่ต่างจังหวัด ผู้ที่กำกับการใช้งบประมาณต้องใช้งบประมาณให้เป็นแล้วเอากลับมาคืนกลับมาพัฒนาประเทศให้ได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ทั่วถึงเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

Transcript

เงินอยู่ที่ไหน งานอยู่ที่นั่น Talent หรือความเฉลียวฉลาดของคน หรือความสามารถของคนอยู่ที่นั่น เอาเงินอกจากชนบทเข้ากรุงเทพ คนก็ตามมาเงินมา ชนบทก็จะไม่เจริญ เพราะฉะนั้นต้องเอากลับไป Reverse สิ่งที่เราทำผิดมาเป็นเวลา 50 ปี แล้ว เอากลับไป วันนี้เงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ถามว่าใช้ให้เป็น เอากลับมาคืนได้ ตรงนั้นต่างหาก อย่างเช่นผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่า ให้กู้อีกหนึ่งล้านล้าน แล้วต้องใช้ยาแรงเศรษฐกิจถึงฟื้น ยาแรงเอาไปให้หมอตำแยใช้ก็จะยุ่ง หมอตำแยคลอดลูกยังไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเลย เราจะต้องรักษามะเร็งรักษาอาการหนักๆ ต้องหาหมอดีๆ แล้วค่อยเอายาตัวนี้มาใช้ เพราะอย่าลืมว่ามันเป็นเงินอนาคตของลูกหลานที่ลูกหลานต้องใช้หนี้ แต่เอามาผลาญกันตั้งแต่วันนี้ ไม่ได้ ต้องใช้ให้เป็น แล้วแก้ปัญหาให้ได้ ลงทุนเพื่ออนาคตได้ แต่ไม่ใช่ใช้จ่ายเพื่อใช้หนี้อนาคตไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้อง Reverse เรื่องของการลงทุน กลับไปที่ต่างจังหวัด แล้วคนที่เก่งๆ ก็จะกลับไปเอง วันนี้วิศวกร จบวิศวกรที่เชียงใหม่ ถ้าอยู่เชียงใหม่ วิศวกรคนนี้จะเป็นอะไร ไปเป็นวิศวกรซ่อมแอร์ประจำโรงแรม หรือเปิดร้านซ่อมรถ คือโอกาสของต่างจังหวัดมันน้อยไป เพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าคนต่างจังหวัดเก่งๆมีไหม มีเยอะ ต้อง Reverse เงินทุนทั้งหมดกลับไป ที่ต่างจังหวัด แล้วเทคโนโลยีทั้งหลาย ใช้ให้ทั่วถึง ต่อไป จะต้องใช้หุ่นยนต์กับอีกหลายเรื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นทำเกิดขึ้น แม้กระทั่งเรื่องการปล่อยกู้สินเชื่อ ใช้หุ่นยนต์ ปล่อยกู้ได้เร็วและหนี้เสียน้อยกว่า คนอีก แม้กระทั่งหุ้นในตลาดหลักทรัพยก็ใช้ หุ่นยนต์ในการเทรดแล้ว