เราจะยกระดับเกษตรกรไทย ให้ผงาดในระดับโลกได้อย่างไร

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

“วันนี้เราจะทำเกษตรแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว เราต้องทำเกษตรที่ Unique อย่าง Unique เรื่องภูมิศาสตร์ สมมุติว่าที่ตรงนี้ เหมาะมากกับการปลูกข้าวหอมมะลิ ที่อื่นทำอย่างไรก็ไม่เหมือนเรา ทำเลย ทำตรงนี้ให้มันดีๆ เรื่องการตลาดรัฐบาลต้องช่วย ไม่ใช่กดดัน ต้องช่วยดึงขึ้นมา”

Transcript

วันนี้ต้องอย่าหลงประวัติศาสตร์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามี Pandemic หรือมีโรคระบาดเที่ยวนี้ มันมีปัญหาเรื่องของ Supply chain หรือว่าของที่มาป้อนสายการผลิต หรือห่วงโซ่อาหารมันมีปัญหาทั่วโลก เพราะเครื่องบินไม่บิน เราไม่มีการไปมาหาสู่กัน ผลสุดท้ายทุกคนนั่งคิดว่า เราจะพึ่งตนเองอย่างไร ประเทศแถบทะเลทรายอยากจะปลูกข้าว ปลูกผลไม้ เทคโนโลยีทุกวันนี้ ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีเร้นลับอะไร off shelf  ซื้อได้ มาตั้งเป็นลักษณะคอนโดผลิตสินค้าเกษตร เพราะฉะนั้นทุกคนช่วยตัวเองแล้ว ถ้าเรายังคิดส่งวัตถุดิบอยู่อย่างเก่า โดยเฉพาะข้าว ต้องคิดแล้วว่าเราจะทำอย่างไร วันก่อนสิงคโปร์โชว์วิธีการปลูกข้าวของเขา ต่อไปบนดาดฟ้าตึกคอนโดของเขาจะปลูกข้าวกันแล้ว วันนี้เราจะทำเกษตรแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว เราต้องทำเกษตรที่ Unique อย่าง Unique เรื่องภูมิศาสตร์ สมมุติว่าที่ตรงนี้ เหมาะมากกับการปลูกข้าวหอมมะลิ ที่อื่นทำอย่างไรก็ไม่เหมือนเรา ทำเลย ทำตรงนี้ให้มันดีๆ แล้วขายแพงๆ อย่าขายถูก ของมันหายาก การตลาดรัฐบาลต้องช่วยไม่ใช่กดดัน ต้องช่วยดึงขึ้นมา แล้วการแปรรูปสินค้าเกษตรจะเป็นเรื่องใหญ่ เราต้องส่งออกอาหาร อย่าส่งออกสินค้าเกษตรเลย ถ้าเราส่งออกอาหาร เราส่งออกได้สองทาง ทางแรกส่งทางพุงนักท่องเที่ยว อีกทางส่งออกโดยตรงไปขายประเทศต่างๆ และอีกอย่างส่งออกด้วยการสร้างร้านอาหารไทยที่เป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์ค เพื่อส่งอาหารจากไทยขายโดยตรง ไม่งั้นเกษตรกรอยู่ไม่ได้ วันนี้เรามีเกษตรกรเยอะจริงๆ แล้วยังมีเรื่องน้ำอีก เรื่องน้ำก็เป็นปัญหาต้องแก้ มันแก้ได้ไม่ยาก