อยากยกระดับคุณภาพของสมุนไพรไทยให้ไปถึงระดับโลก เรายังขาดเรื่องอะไรบ้าง

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

อายุไม่สำคัญ ถ้ารู้และค้นหาตัวเองเจอแล้วว่าชอบอะไร แล้วลงมือทำ ถือว่าเก่งแล้ว

Transcript

วันนี้ไม่สายเกินไป แล้วบังเอิญโชคดีว่าทาง Google โดยบริษัทลูก Nima ได้ใช้ Super Computer ผสมกับ Quantum Computer บางส่วนที่ใช้งานได้แล้ว ไปวาดโครงสร้างโปรตีนของมนุษย์ จากเดิมที่วาดได้หนึ่งแสน ตอนนี้วาดได้สามแสน เขากำลังจะสร้างเป็นดาต้าเบส เพื่อให้คนเข้าไปใช้ หมายความว่าเราสามารถทดลองยาได้เร็วกว่าไปทดลองในมนุษย์หรือสัตว์ กว่าจะหรือผลใช้เวลานานถึง 5-6 ปี กว่าจะได้ใบรับรอง แต่วันนี้ถ้าใช้โครงสร้างโปรตีนมนุษย์ กับใช้ยาปัจจุบัน นำมา  simulate ก็จะทำให้เราได้ผลในการทดลองได้เร็วขึ้น ขอยกตัวอย่างเช่น กัญชา ถ้าเราทำแบบสุกเอาเผากิน เราจะได้ตัวที่ทำให้ติดเสพติดมาด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วเราต้องการเฉพาะตัวยา ที่เป็น CBD เพราะฉะนั้นวิธีการหรือเครื่องมือที่เราจะใช้ ต้องทันสมัยและสะอาด จึงสามารถแยกออกมาได้ แล้วจะทำให้น่าเชื่อถือ ผมคิดว่าถ้าอายุสามสิบ แล้วเริ่มสนใจอย่างจริงจัง ถ้าเรารู้และค้นหาตัวเองเจอแล้วว่าชอบอะไร ถือว่าเก่งแล้ว ถ้าชอบยาสมุนไพร และอยากเอาจริงเอาจัง เข้า Google แล้วค้นหาเรื่องโครงสร้างโปรตีนของมนุษย์ ที่ Google พบ แล้วหาทางไปใช้บริการหรือเอาไปทดลอง ต้องเริ่มแล้ว อายุสามสิบถือว่าไม่ช้าเกินไป และยังมีสมุนไพรดีๆ อีกเยอะ ที่ยังใช้มนุษย์ ใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งใช้เวลานาน แต่ตอนนี้ถ้าทดลองโดยใช้โครงสร้างโปรตีนมนุษย์ จะเร็วขึ้นเยอะ