คิดใหม่ ทำใหม่
ใช้ประสบการณ์สร้างรากฐาน
เพื่ออนาคต

ผู้เปลี่ยนระบบราชการ

การเปิดใจกับข้าราชการครั้งนั้น ดร.ทักษิณ ได้ให้ข้อคิดสำคัญเอาไว้ว่า “ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าใจ ผมเองก็เป็นข้าราชการมาก่อน” 

Read More

ภาวะวิกฤตต้มยำกุ้ง

“เมืองไทยเคยโชติช่วงชัชวาล แต่วันนี้ ไฟกำลังมอดและมีขี้เถ้าคลุม แต่ยังมีไฟปะทุอยู่ เราต้องทำให้ไฟปะทุอยู่ลุกขึ้นมาอีกครั้ง การแก้ไขปัญหาจะต้องเร็ว หากช้าอด” 

Read More

ก้าวสำคัญ ต้องทัน “โลก” “นาโน” เทคโนโลยีแห่งอนาคต

นาโนเทคโนโลยีคือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างขนาดเล็ก ที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

Read More
การเรียนรู้ตลอดชีวิต หัวใจการพัฒนาตน

สิ่งที่ตัวเองรู้เป็นสิ่งที่ดี  แต่ต้องหลุดออกจากตัวเอง เพื่อลองไปฟังคนอื่นว่าคนอื่นรู้อย่างไรแล้วเอามาผสมกันจะได้ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด

Outside the box leadership​

ด้วยความที่ดร.ทักษิณเป็นคนทำงานเชิงรุกมาตลอด ดังนั้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มักจะขอให้ทุกคนที่ทำงานด้วยกันนั้น ‘คิดนอกกรอบ’ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทีมคณะรัฐมนตรี…

เรียนรู้เพื่อสร้างชีวิต พิชิตความสำเร็จ ด้วยการศึกษา

“การศึกษา” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ เด็กและเยาวชน เพราะประชากรที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนเหล่านี้จะก้าวขึ้นมารับภาระในการเป็นกำลัง…