การเรียนรู้ตลอดชีวิต หัวใจการพัฒนาตน

Share on facebook
Share on twitter

       โลกยุคปัจจุบัน  การเรียนรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนอีกต่อไป  อินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่ปลดล็อกการเรียนรู้มาหลายสิบปี   แต่ก่อนหน้านั้น ช่วงที่ ดร.ทักษิณ เป็นรัฐบาลที่นำนโยบายพรรคเพื่อไทย  การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning ที่คนไทยได้ยินคำนี้คำแรกจาก ดร.ทักษิณ  

 2545  เป็นปีแห่งการทำงานอย่างหนักของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  หลังจากชนะการเลือกตั้งสมัยแรก นอกจากจะเดินหน้าทำงานตามนโยบายที่ประกาศไว้เป็นสัญญาประชาคม เรื่องของเยาวชนเป็นหนึ่งในภารกิจที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยทำควบคู่ไปด้วย  เพื่อสร้างชาติผ่านคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความหวังของประเทศ ทุกครั้งที่ ดร.ทักษิณ  จะต้องแสดงปาฐกถาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ หรือการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ นักการเมือง  หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด เขามักจะบอกให้ทุกคน อย่าหยุดที่จะเรียนรู้  

 “ถึงจะเรียนจบระดับสูงเพียงใด   แต่หากหยุดการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ  ความรู้ที่เรียนมาจะไม่สามารถต่อยอดได้   และวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองง่าย ๆ คือการอ่านหนังสือ   นอกจากความรู้ใหม่ ๆ ที่คนทุกวัยจะต้องหมั่นเติมให้เต็มตลอดเวลา การมีความรู้ไปพร้อมกับการแก้ปัญหา  จะฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกรูปแบบ” 

ในช่วงเดือนเมษายน 2545  คณะทำงานโครงการสภาเยาวชนไทย พรรคไทยรักไทยจัดทำโครงการ ‘เยาวชนรุ่นใหม่  ใส่ใจบ้านเมือง’ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเยาวชนกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนายกรัฐมนตรี หรือนักการเมืองที่ต้องการพัฒนาประเทศ ได้แสดงศักยภาพที่มีออกมา ผ่านกิจกรรมและการให้ความรู้ กิจกรรมที่ทำร่วมกันก็มีทั้งการฝึกอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ  การจัดกิจกรรมเขียนเรียงความ และพาชมสถานที่การทำงานของรัฐบาล  ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว เมื่อผ่านการอบรมจะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่คิดอย่างมีขั้นตอน  ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนแรก คือ การแสวงหาว่าอยากจะเรียนรู้อะไร

ขั้นตอนที่สอง คือ การเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นให้ดี ให้รู้จริง

ขั้นตอนที่สาม คือ การประยุกต์สิ่งที่เรียนไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ในตอนนั้น ดร.ทักษิณ รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของระบบการศึกษาไทย  ที่ยังติดกับดักกับการเรียนรู้จากตำรามากเกินไป อยู่กับการท่องจำและทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูง ๆ และได้ใบปริญญา   ซึ่งเขามองว่า การเรียนรู้ที่เหมาะกับโลกยุคใหม่ ควรจะเป็น Learning by doing หรือ Activity Based Learning นำเอาสิ่งที่เรียนทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรม

‘ถ้าระหว่างระหว่างชีวิตนักศึกษาเรามุ่งขอประกาศนียบัตรเพียงอย่างเดียว  อย่างอื่นไปตายเอาดาบหน้า จะทำให้เราท่องแต่หนังสือ ท่องไม่ทันก็ต้องไปกวดวิชา  สอบเสร็จก็ได้ประกาศนียบัตร ฉลองจบการศึกษาแล้วก็เลิกศึกษา ทำให้เรากลายเป็นบุคคลซึ่งนับวันจะถอยหลัง’ 

ดร.ทักษิณ เชื่อว่า  คนที่ดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือเก่งที่สุด   ควรเป็นคนที่มีเพื่อนและมีวิชา และจะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด  คนเรียนเก่งแล้วไม่มีเพื่อน สุดท้ายชีวิตอาจจะลำบากได้ เขามองว่า  ในอดีตประชาชนศึกษาแขนงวิชาของใครของมัน  แล้วใช้สิ่งที่ศึกษามาไปตลอดชีวิตที่เหลือ  แต่ปัจจุบันการศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นเพียงบทเริ่มต้น สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่การเล่าเรียนอย่างเดียว  แต่เป็นการพัฒนาศักยภาพที่จะศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเส้นทางของชีวิต 

Life Long Learning เป็นแนวคิดที่เขาอยากให้คนไทยทั้งประเทศ  ไม่จำกัดเฉพาะเยาวชนวัยเรียน ได้เรียนรู้ เพิ่มความรู้ให้ตัวเองตลอดชีวิต  แต่หน่วยงานด้านการศึกษา อย่างโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย  นำเอาแนคิดนี้ไปปรับใช้ จนเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้ทุกคนได้เข้ามาค้นคว้าได้ตลอดเวลา

 กระทรวงพลังงานถือเป็นกระทรวงเกรดเอที่ใคร ๆ ก็อยากเข้าไปนั่งทำงานอยู่ที่นั่น  เพราะมีงานที่ท้าทายความสามารถมากมาย พลังงานคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของโลก  ไม่แปลกถ้ากระทรวงนี้จะเต็มไปด้วยบุคลากรที่เก่งกาจในหลายสาขา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์พลังงาน งานระดมสมองจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจากทั่วประเทศเข้ามาประชุม  หนึ่งในสิ่งที่เขาบอกกับกระทรวงพลังงานนั้น คือการให้ข้าราชการ หลุดจากความเป็นตัวเอง 

‘ผมอยากจะขอให้ที่ประชุมนี้  มองอะไรที่หลุดออกจากตัวเอง บางคนชำนาญเรื่องไฟฟ้า บางคนชำนาญแก๊ส  บางคนชำนาญเรื่องน้ำมัน บางคนมาจากพวกชีวมวล บางคนเป็นนักฟิสิกส์ ชำนาญเรื่องความร้อน  

สิ่งที่ตัวเองรู้เป็นสิ่งที่ดี  แต่ต้องหลุดออกจากตัวเอง เพื่อลองไปฟังคนอื่นว่าคนอื่นรู้อย่างไรแล้วเอามาผสมกันจะได้ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด  แต่ถ้าบางคนรู้เรื่องเดียวแล้วคิดว่าเรื่องของเรานั้นดีที่สุด ไม่มีใครดีกว่าเราแล้ว ตรงนี้อันตราย’ 

เขาไม่เคยเป็นแก้วที่เอ่อล้นไปด้วยน้ำ  แก้วของเขามีพื้นที่ให้น้ำหลายชนิด หลายรสชาติเติมลงในแก้วใบนั้นได้ทุกวันไม่มีวันเต็ม  เหมือนทุกวันนี้ที่เขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการใฝ่หาความรู้ทางธุรกิจหลายสาขาที่เขายังไม่รู้อีกมากมายเพื่อที่จะได้มาบอกต่อความรู้กับคนอื่น ๆ อย่างที่เขาเคยทำมาโดยตลอด

Share on facebook
Share on twitter