คิดใหม่ ทำใหม่
ใช้ประสบการณ์สร้างรากฐาน
เพื่ออนาคต

ผู้เปลี่ยนระบบราชการ

การเปิดใจกับข้าราชการครั้งนั้น ดร.ทักษิณ ได้ให้ข้อคิดสำคัญเอาไว้ว่า “ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าใจ ผมเองก็เป็นข้าราชการมาก่อน” 

Read More

ภาวะวิกฤตต้มยำกุ้ง

“เมืองไทยเคยโชติช่วงชัชวาล แต่วันนี้ ไฟกำลังมอดและมีขี้เถ้าคลุม แต่ยังมีไฟปะทุอยู่ เราต้องทำให้ไฟปะทุอยู่ลุกขึ้นมาอีกครั้ง การแก้ไขปัญหาจะต้องเร็ว หากช้าอด” 

Read More

ก้าวสำคัญ ต้องทัน “โลก” “นาโน” เทคโนโลยีแห่งอนาคต

นาโนเทคโนโลยีคือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างขนาดเล็ก ที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

Read More
มุมมองการเมืองผ่านความจริงจากชีวิตพ่อ

“บทบาทหน้าที่ผู้แทนของพ่อที่ผมคุ้นชินจะเป็นการ”รับใช้”ชาวบ้านสารพัดมากกว่า ตั้งแต่งานบุญจนถึงงานบ้าน งานราษฎร์ยันงานหลวง ใครเดือดร้อนหรือมีเหตุในชุมชน….ก็ต้องมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือต่างๆ จากพ่อเสมอ คงเพราะความที่ชาวบ้านไม่รู้จะพึ่งใครนั่นเอง พอมีผู้แทนฯ จึงรู้สึกว่าน่าจะช่วยตนได้ สมัยก่อนเลยไม่มีเรื่องซื้อเสียง เนื่องจากเป็นผู้แทนฯไม่ค่อยมีผลประโยชน์ มีแต่ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์”

“ผู้นำ” ในนิยามของ ดร.ทักษิณ

ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 และ 24 ของประเทศไทย ดร.ทักษิณ ทำงานเชิงรุกตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งสำคัญนี้

ทุกครั้งที่เขาได้หารือข้อราชการกับทีมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทั่วประเทศ ดร.ทักษิณ มักจะขอให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกัน “คิดนอกกรอบ” และควรเปิดมุมมองการทำงานของทุกคนให้กว้างขึ้น หลายมิติมากขึ้น ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีเรื่องใดที่ผิดหรือถูก ตราบใดที่ข้อคิดเห็นนั้นมีประโยชน์

บัญญัติ 4 ประการ นำพาธุรกิจทักษิณเติบโต

ช่วงที่ ดร.ทักษิณ ยังดำรงสถานะเป็นนายตำรวจหนุ่ม พร้อมด้วยกิจการร้านผ้าไหมที่ไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวและสืบทอดเจตนารมย์ของบ้านเกิด ในนาม “ท.ชินวัตรไหมไทย” แต่เปิดกิจการได้เพียงเดือนเดียวก็ต้องปิดตัวลง เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในขณะที่ลูกๆ ของเขาเติบโตขึ้นทุกวัน