จะสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรไทยเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรแบบเดิม มาเป็นการทำเกษตกรแบบแม่นยำได้อย่างไร

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

Precision agriculture หรือเกษตกรแบบแม่นยำ จะเข้ามาเปลี่ยนวีถีชีวิตของเกษตรกรไทย ถ้ารัฐช่วยสนับสนุน ทำให้เห็นได้จริง สร้างความมั่นใจด้วยการการันตีรายได้ขั้นต่ำให้เกษตรกรได้  เมื่อนั่นเขาจะกล้าเปลี่ยน

Transcript

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่แล้ว ทำการเกษตรแบบวิถีชีวิต มีหน้าที่ต้องทำ ก็ทำไปวันๆ เช่น ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ แต่ว่าวันนี้เราจะให้เขาทำ เป็น Commercial  Scale เพื่อให้ขายได้ เราต้องลงไปช่วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์ก็ดี วิธีการก็ดี การทำให้ผลผลิตให้มันสูงขึ้น การตลาดก็ดี เราต้องเข้าไปช่วย วิธีการคือ เราต้องคิดก่อนว่าสมมุติว่าเราผลิตข้าวเยอะ เราใช้ที่ดินเยอะมาก ใช้น้ำเยอะมาก ในการผลิตข้าว วันนี้เรายังคิดว่าเราจะเป็นเจ้าโลกในการขายข้าวต่างประเทศต่อไปหรือไม่ หรือว่ามันเริ่มไม่คุ้มแล้ว ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ขายได้ไม่กี่บาท เริ่มไม่ไหวแล้ว จะเอาอย่างไรดี เราต้องคิดว่าเรานำเข้าสินค้าอะไรบ้าง แล้วโลกทั้งโลกต้องการอะไรบ้าง ที่เรามีศักยภาพ เริ่มจากตรงนี้ มาช่วยกันทำให้เป็นเรื่องเป็นราว จูงใจให้ชาวบ้านที่จะปลูกข้าว สมมุติว่าจะปลูกข้าว ลองให้มาปลูกถั่วเหลือง เราต้องกล้าการันตี รายได้ขั้นต่ำให้เขา ไม่งั้นเขาไม่กล้ามาเปลี่ยน เพราะชีวิตเขาอยู่อย่างนี้มา ปลูกข้าว กินข้าว เขาไม่กล้าเสี่ยง เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่า เราจะทำอะไร เราต้องมองภาพ Macro แล้วกลับลงมาที่ความเป็นไปได้ แล้วใช้ Precision agriculture ที่จะต้องเข้าใจเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ เป็นอย่างดี แล้ว Analyst ว่า ดิน ฟ้า อากาศ ตรงนี้ เหมาะกับพืชอะไร และต้องลงช่วงไหน เก็บเกี่ยวช่วงไหน เพราะพวกนี้เป็น Precision agriculture แล้วพวกนี้ใช้ข้อมูลเก็บบน Cloud ใช้ AI ช่วย แต่แน่นอนว่าชาวบ้านยังเรื่องไม่ทัน ต้องใช้เวลา แต่ขณะเดียวกัน เราต้องสอนเขาด้วย ถ้าเรามีรายได้ให้เขา เขาก็แฮปปี้ การมีวิถีชีวิตเดิมๆ เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไร ทำตั้งแต่บรรพบุรุษ วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปต้องบอกให้เขารู้ ถ้าเรามีการันตีให้เขา ไม่ใช่รัฐเสียฟรี สมมุติเราปลูกถั่วเหลือง เป็นพืชโปรตีน แล้วเราสามารถผลิตน้ำมันถั่วเหลืองได้ เอากากถั่วเหลืองไปทำอาหารสัตว์ได้ เราต้องคิดว่าอะไรที่ดี ทำไปเลย แล้วชวนเขาทำการันตีรายได้ขั้นต่ำให้เขา เขากล้าเปลี่ยน แต่ถ้าเราไม่การันตีรายได้ขั้นต่ำให้เขา เขาก็ไม่เปลี่ยน