ประเทศไทยควรนำนโยบาย Society 5.0 มาใช้ขับเคลื่อนสังคมหลังยุคโควิดอย่างไร

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

Society 5.0 คือการวางสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและประเด็นทางสังคม เพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้แนวคิด Society 5.0 มาขับเคลื่อนสังคมได้ ทั้งนี้ผู้นำต้องทำให้เป็น

Transcript

ก่อนอื่นต้องอธิบายคำว่า Society 5.0 คืออะไร คือเป็นสังคมที่เอาจุดศูนย์กลางมาอยู่ที่มนุษย์ บาลานซ์เรื่องของการพัฒนาเศรฐษกิจ และประเด็นทางสังคมให้บาลานซ์กันให้ได้ ก่อนหน้านี้เราใช้ระบบ AI ใช้ Cloud และเก็บข้อมูลจาก Machine พอ Machine เก็บข้อมูลก็จะเอาขึ้นไปไว้บน Cloud ไม่ได้เอากลับมาให้มนุษย์ และมนุษย์ก็ไม่ได้เอากลับมาให้ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถสร้างบาลานซ์ทางสังคมได้ Society 5.0 คือการที่จะให้มันบาลานซ์ระหว่าง Cyber space หรือพื้นที่ทางด้านเสมือนจริง กับ Physical space ให้มันบาลานซ์กัน ให้ไปด้วยกันได้ คือการที่เราจะเอาข้อมูลจากมนุษย์ไปสู่  Cloud และวิเคราะห์กลับมา เพื่อให้มนุษย์และข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ ได้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ เพื่อจะให้สังคมนี้เป็น Blue zone

Blue zone หมายความว่าเป็นสังคมที่คนมีอายุยืนนาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้คนที่นี้อายุยืน Society 5.0 ก็จะนำไปสู่สังคม Blue zone แต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็ไปได้ สังคมก็ไปได้ ไม่ใช่ Blue zone แบบบ้านนอกเลย เศรษฐกิจไปไม่ได้ แต่ว่าอายุยืน ถามว่าเป็นไปได้ไหม ทุกอย่างเป็นไปได้ คนอื่นทำได้ ทำไมไทยจะทำไม่ได้ ถ้าจะทำ แล้วใช้ให้ถูกคนหน่อยนะ รัฐประหารครั้งนี้ ประเทศเจ๊งที่สุดแล้ว