Tag: รัฐบาล

Plan of Action ทักษิณดันไทยร่วมมือการค้า 5 มหาอำนาจโลก

ดร.ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีไทยไม่กี่คนที่มุ่งมั่นยกระดับสถานะประเทศโดยการเจรจาสร้างความร่วมมือกับมหาอำนาจชาติต่างๆ เพราะถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็กๆ ในเวทีโลก แต่ ดร.ทักษิณก็มองเห็นว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชีย

รดน้ำที่ราก วิธีคิดที่มีต่อท้องถิ่นและเกษตรกร

คนไทยถูกปลูกฝังว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของประเทศ แต่ความจริงที่ทุกคนรับรู้คือกระดูกสันหลังของชาติในชีวิตจริงอยู่ในสภาพหนังหุ้มกระดูก

มีคนรักต้องมีคนเกลียด ปรัชญาบริหารคนแบบ ดร.ทักษิณ

ดร.ทักษิณ เป็นนายกจากการเลือกตั้งที่มีประชาชนลงคะแนนสูงที่สุดคนหนึ่งในสังคมไทย รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไทยช่วง พ.ศ.2540- 2549 ที่ถึงจุดหนึ่งก็ถูกฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยชุมนุมและโจมตีอย่างรุนแรง

‘คลัสเตอร์ธุรกิจ’ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ

ดร.ทักษิณ มีชื่อเสียงจากการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจโทรคมนาคมก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้นทุนทางการเมืองของดร.ทักษิณ คือวิสัยทัศน์ของดร.ทักษิณ และการดำเนินนโยบายหลายอย่างของรัฐบาลทักษิณก็แสดงวิสัยทัศน์ของดร.ทักษิณให้เห็นชัดเจน