Tag: ผู้นำ

Plan of Action ทักษิณดันไทยร่วมมือการค้า 5 มหาอำนาจโลก

ดร.ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีไทยไม่กี่คนที่มุ่งมั่นยกระดับสถานะประเทศโดยการเจรจาสร้างความร่วมมือกับมหาอำนาจชาติต่างๆ เพราะถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็กๆ ในเวทีโลก แต่ ดร.ทักษิณก็มองเห็นว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชีย

ดร.ทักษิณ กับการรวมพลังเอเชียสู่การเป็นผู้นำโลกผ่าน ACD

การเติบโตของประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบเปิดทำให้ประเทศไทยยุคทศวรรษ 2530-2540 มีบทบาทสำคัญต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และเมื่อถึงยุคสมัยที่ ดร.ทักษิณ เป็นนายก ไทยกลายเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญหลายครั้งเหลือเกิน

“ผู้นำ” ในนิยามของ ดร.ทักษิณ

ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 และ 24 ของประเทศไทย ดร.ทักษิณ ทำงานเชิงรุกตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งสำคัญนี้

ทุกครั้งที่เขาได้หารือข้อราชการกับทีมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทั่วประเทศ ดร.ทักษิณ มักจะขอให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกัน “คิดนอกกรอบ” และควรเปิดมุมมองการทำงานของทุกคนให้กว้างขึ้น หลายมิติมากขึ้น ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีเรื่องใดที่ผิดหรือถูก ตราบใดที่ข้อคิดเห็นนั้นมีประโยชน์