ความมุ่งมั่น
เพื่อประเทศชาติที่ดีกว่าเดิม

ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ยุทธศาสตร์ใหม่ในการแก้จนเพื่อคนทั้งชาติ

ความยากจนคือปัญหาหลักที่พันธนาการคนส่วนใหญ่ในประเทศไว้กับความทุกข์หลายชั่วคน และถึงแม้อดีต นายกแทบทุกคนล้วนแสดงออกว่าเห็นใจคนจน ...

Read More

30 บาทรักษาทุกโรค บรรเทาทุกความเหลื่อมล้ำ

ด้วยเงินไม่มากไม่น้อยที่ 30 บาท ภายใต้ ‘หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ ทำให้คนจนเข้าถึงการรักษามาตรฐานได้ถ้วนหน้าเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ เจ็บป่วยธรรมดา จนถึงโรคร้ายแรง ...

Read More

SMEs สตาร์ทสิ่งเล็ก..ให้เติบโตบนเวทีใหญ่

หัวใจหนึ่งของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้ คือต้องรีบฟื้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และทำให้เขามีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง รัฐต้องให้ความสนใจ อย่ามัวแต่ใช้เวลาแก้

Read More
สนามบินสุวรรณภูมิ ความสำเร็จของทักษิณจากนายกทุกคนในครึ่งศตวรรษ

ประเทศไทยมีสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินพาณิชย์เพื่อการเดินทางภายในและระหว่างประเทศมานาน แต่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้ดอนเมืองเป็นสนามบินที่การบินพลเรือนกับการบินทหารปะปนกัน ยิ่งกว่านั้นคือพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตกองทัพทำให้ดอนเมืองเป็นสนามบินที่ขยายไม่ได้เลย

เปลี่ยนปัญญาเป็นทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ

นายกรัฐมนตรีทุกคนชอบพูดเรื่องความสำคัญของสติปัญญา แต่เมื่อดูจากสภาพความเป็นจริงของการศึกษาไทย นายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้จริงๆ มีน้อยกว่าคนที่เห็นความสำคัญแต่ปาก และที่แทบไม่มีเลยก็คือนายกรัฐมนตรีที่ตระหนักว่าปัญญาคือทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ