ความมุ่งมั่น
เพื่อประเทศชาติที่ดีกว่าเดิม

baan-ua-athon

ชุบชีวิต “บ้านเอื้ออาทร” ไอเดียต่อยอดถึง “บ้านประชารัฐ”

โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” เริ่มต้นขึ้นจากแนวคิดของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในปี 2546 สมัยที่พรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อย...

Read More

ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ยุทธศาสตร์ใหม่ในการแก้จนเพื่อคนทั้งชาติ

ความยากจนคือปัญหาหลักที่พันธนาการคนส่วนใหญ่ในประเทศไว้กับความทุกข์หลายชั่วคน และถึงแม้อดีต นายกแทบทุกคนล้วนแสดงออกว่าเห็นใจคนจน ...

Read More

30 บาทรักษาทุกโรค บรรเทาทุกความเหลื่อมล้ำ

ด้วยเงินไม่มากไม่น้อยที่ 30 บาท ภายใต้ ‘หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ ทำให้คนจนเข้าถึงการรักษามาตรฐานได้ถ้วนหน้าเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ เจ็บป่วยธรรมดา จนถึงโรคร้ายแรง ...

Read More
OTOP โมเดลสร้างฟันเฟืองจากรากหญ้า…สู่การขับเคลื่อนประเทศ

ไม่ว่าดาวของความสำเร็จที่แท้จริงแล้วอยู่ตรงไหน แต่ดร.ทักษิณ ได้สร้างทางของดาวไว้ให้เป็นตัวอย่างในโครงการนี้แล้ว จากรากหญ้า สู่เศรษฐกิจประเทศ…

สัญญาประชาคมของพรรคไทยรักไทย “หัวใจคือประชาชน”

พรรคการเมืองไทยในอดีตมักตั้งชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อแสดงความขรึมขลัง หรือไม่อย่างนั้นก็อิงคำกว้างๆ จนปราศจากความหมายที่ชัดเจน แต่ดร.ทักษิณ เลือกที่จะให้พรรคการเมืองซึ่งตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งมีชื่อว่า “ไทยรักไทย” ซึ่งเรียบง่าย มีพลัง รวมทั้งสื่อสารวิสัยทัศน์บางอย่างทางสังคม

สยบจลาจลกัมพูชาเพื่อช่วยชีวิตคนไทยนับร้อย

ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศรอบข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด แต่ก็เปราะบาง เป็นมิตร แต่ก็ต้องรอบคอบ เพราะประเทศก็เหมือนบ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเพื่อนบ้านจำนวนมาก การอยู่ร่วมกันจึงต้องละเอียดอ่อนและเอาใจใส่บนหลักการของการถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อการอยู่ร่วมกัน