ถ้าภาครัฐไม่รีบพาประเทศไทยไปสู่ Next Normal หลังโควิด ประเทศไทยจะสูญเสียโอกาสอะไรบ้าง

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

วันนี้ New Normal หรือ Next Normal เป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกธุรกิจ ต้องเตรียมตัวกลับไปสู่จุดเดิมได้แล้ว ไม่ต้องรอรัฐอย่างเดียว และต้องไล่ตามเทคโนโลยี เพื่อที่จะปรับธุรกิจของตัวเอง ให้ทำมาหากินได้ดีกว่าเดิม

Transcript

วันนี้พึ่งอ่านตัวเลขของสวีเดน สวีเดนเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ไม่ล็อคดาวน์เลย พบว่าอัตราการตาย ใน 31 ประเทศของยุโรป อัตราการตายของสวีเดนอยู่ที่ 21 แต่ทุกประเทศล็อคดาวน์หมด อัตราการติดเชื้อไม่สูง อยู่ที่หนึ่งร้อยคนต่อหนึ่งล้านคน โดยที่เศรษฐกิจไม่เสียหายเลย และกำลังไปได้ดีมาก เพราะไม่ได้หยุดเลย ในขณะที่ประเทศอื่นกำลังค่อยๆ คืบคลาน เหมือนกับที่ดูไบ เชื่อไหมว่าผมต้องไปหาโรงแรมให้แขกของผม เดือนพฤศจิกายนห้องธรรมดาประมาณสองหมื่น และเต็มเป็นส่วนใหญ่ เดือนธันวาคมจะขึ้นเป็นสองหมื่นห้า ห้องธรรมดาเต็มตลอด ตอนนี้ก็มี Expo และตรงกับช่วงไฮซีซั่นด้วย เพราะว่าเขาเปิดประเทศมานานแล้ว แต่อัตราติดเชื้อ อัตราตาย ต่ำมาก เพราะเขาระดมฉีควัคซีนเต็มที่ แล้ววันนี้เขาเตรียมซื้อยาพวกโมโนพิลาเวีย ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโควิด ทำให้ป่วยหนักเป็นเบา และไม่มีการตาย ภาครัฐของเขาเตรียมพร้อม เพราะเขารู้ว่าประชาชนต้องเข้าสู่นิวนอร์มอล การที่จะไปหวังว่าโควิดจะหายไปจากโลก ไม่มีแล้ว ไม่มีหาย ยังอยู่ แต่อยู่แบบมียาป้องกัน เหมือนไข้หวัด แต่ถ้าเรายังกลัวอยู่ ยังวาดความกลัว ไม่กลับเข้าไปนิวนอร์มอล Price to pay สิ่งที่เสียหายเลยก็คือเศรษฐกิจแล้วที่สำคัญคือฐานะของครอบครัว จะมีครอบครัวคนยากจนเยอะขึ้น เพราะคนยังตกงานมาก ทำมาหากินก็ลำบาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีน้อยเกินไปกว่าจะบูม กว่านักท่องเที่ยวจะกลับมา ประเทศไทยอาศัยเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเยอะ ถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวได้เร็ว แต่กว่าจะตื่นตัวไปสู่นอร์มอลยังไม่ดีพอ เราต้องเร่งทั้งวัคซีน เร่งทั้งยา และเร่งสร้างบรรยากาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกติสักที วันนี้หลายประเทศที่ปิดตัวเอง ล็อคดาวน์นานๆ เศรษฐกิจเสียหายเยอะๆ แล้วเอาเงินหลวงมาใช้หนี้ ใช้จ่ายให้ประชาชน ผลสุดท้ายคือไม่พอ แม้กระทั่งสิงคโปร์ยอมแพ้แล้ว ว่าใช้เงินหลวงต่อไปไม่ไหว ขนาดมีเงินเยอะ ประชากรน้อย เขาเตรียมเปิดประเทศแล้ว วันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ ตอนนี้ก็ไล่เปิดกันหลายประเทศแล้ว เพราะรู้ว่ามันแพง ล็อคดาวน์อยู่ได้ อย่างประเทศ UAE ประเทศสวีเดน เขาไม่ล็อคดาวน์ อังกฤษก็เปิดแล้ว อเมริกาเปิดนานแล้ว ผลสุดท้ายเขาเสียหายน้อยกว่าเราเยอะ วันนี้นิวนอร์มอล หรือเน็กซ์นอร์มอล เป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ต้องรอรัฐอย่างเดียว ทุกธุรกิจ เตรียมตัวกลับไปสู่จุดเดิมได้แล้ว และต้องไล่ตามเทคโนโลยี เพื่อที่จะปรับธุรกิจของตัวเอง ให้ทำมาหากินได้ดีกว่าเดิม