จะหยุดวงจรการรัฐประหารได้อย่างไร

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

ประชาชนต้องมีจิตสำนึกทางการเมืองที่สูง แล้วเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่แบ่งก๊ก แบ่งเหล่า

Transcript

มีคนพูดมานานแล้วและก็ได้ยินอยู่เรื่อยๆ คือคนไทยมี Political conscious ต่ำไป คือมีจิตสำนึกทางการเมืองต่ำไป แต่วันนี้ดีขึ้นเยอะ แต่เขาบอกเมื่อก่อนคนไทยมีจิตสำนึกทางการเมืองต่ำ พอรัฐประหาร พวกทหารก็เล่นละคร เอาครอบครัวมามอบดอกไม้ เห็นว่ามีคนเชียร์ คนอื่นๆ ก็มาเชียร์ด้วยกัน แล้วผลสุดท้ายก็ลำบากจนถึงทุกวันนี้ ถ้ามีจิตสำนักทางการเมืองสูง สิ่งที่ไม่ชอบมาพากลแบบนี้ ผิดกฎหมายอย่างนี้ รัฐประหารอย่างนี้ โทษถึงประหารชีวิต เราต้องออกมาไล่พร้อมกัน รัฐบาลมาจากประชาชนที่เลือกมา ทำอย่างนี้ เราไม่ยอม ถ้าไม่ยอมทั่วประเทศจบ ไม่มีใครกล้าอีกแล้ว แต่วันนี้พอโดนครอบครัวทหารเขาเอาดอกไม้มามอบให้ คิดว่าเขาชื่นชม แสดงว่ารัฐบาลนั้นแย่ ความจริงแล้ว แย่อย่างไร คนเลือกมาตั้งเยอะ Collectively ประชาชนชาวไทย ต้องมีจิตสำนึกทางการเมืองสูงกว่านี้ แล้วเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ต้องมาแบ่งก๊ก แบ่งเหล่า แบ่งเหลือง แบ่งแดง เอาจิตสำนึกทางการเมืองเป็นที่ตั้ง อะไรถูกต้อง ไม่ถูกต้อง