วิธีการใดที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีบำนาญไว้ใช้ในบั้นปลายของชีวิต

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

รัฐควรจัดวางระบบเพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียภาษีของคนในประเทศ เพื่อระบุว่าผู้ใดมีรายได้น้อยหรือมาก และ ถ้าใครมีรายได้สูงเกินกว่าที่รัฐจะเก็บได้ ควรเก็บเป็น Positive income เอาเข้ารัฐ แต่ถ้าคนรายได้น้อยรัฐก็เอาเงินจ่ายให้ผู้เป็น Negative income เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ทุกคน

Transcript

จริงๆ แล้วก็มีหลายระบบ ถ้าเราสามารถจัดระบบที่ดีกว่านี้ เราให้ประชาชนทุกคนที่มีรายได้ มีระบบบัญชีผู้เสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องเสียภาษี ก็ตามแต่ ต้องมีเข้าไปในระบบของสรรพากร แล้วเราสามารถจัดที่เรียกว่า Negative income ถ้าสมมติคุณรายได้ต่ำกว่าที่คุณพึงจะรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในการเลี้ยงชีพของตนเองได้ มันเป็นความผิดของรัฐบาล ที่ไม่สามารถทำให้คนมีงานทำอย่างทั่วถึงเพียงพอ ถ้าคนมีรายได้สูงเกินกว่าที่รัฐจะเก็บได้ รัฐก็เก็บรายได้นี้เป็น Positive income เอาเข้ากระเป๋ารัฐ แต่ถ้าคนนี้รายได้ไม่พอ รัฐก็เอาตังค์จ่ายเข้ากระเป๋าประชาชน เป็น Negative income tax ผมคิดว่าเข้าท่า หรือบางคน ก็จะใช้ระบบ UBI หรือ Universal Basic Income แต่ว่าทั้งหมดนี้ สำคัญก็คือจะต้องจัดระบบให้ดี แล้วก็ต้องคิดว่าเมื่อระบบลงตัวแล้ว รู้ตัวตนของคนทั้งประเทศแล้ว มันก็สามารถจัดระบบได้ อย่างข้าราชการก็เสียภาษี เพราะรายได้ต้องหักภาษีเหมือนกัน เราก็มีระบบบำนาญให้ข้าราชการ แต่ระบบคนที่เสียภาษีมี Provident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือต้องจัดทั้งระบบว่าจะทำอย่างไร เพื่อจะให้คนไทยทุกคน อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นนุษย์ ไม่ใช่ทุกวันนี้นอนอยู่ข้างถนน เพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่า พอล็อคดาวน์ตกงาน ก็ต้องไปนอนข้างถนน ศักด์ศรีความเป็นมนุษย์มันไม่มี เราต้องแก้ไขกัน