ทำอย่างไรให้คนอยู่ร่วมกันได้ แม้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

สิ่งสำคัญคือการสอนประชาชนในชาติให้รู้จักทั้ง “วัฒนธรรมแห่งชาติ” และ “วัฒนธรรมเฉพาะในแต่ละเจเนอเรชัน” ทั้งนี้ต้องสอนและสร้างอย่างมียุทธศาสตร์ ให้คนในชาติได้เรียนรู้อย่างไม่มีข้อจำกัด อย่าปิดกั้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

Transcript

ช่วงชีวิตของเรามีเจเนอเรชันซอยถี่หลายเจเนอเรชันซึ่งมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน วันฒนธรรมของแต่ละเจเนอรชันไม่เหมือนกัน แต่วัฒนธรรมแห่งชาติมันก็มีอยู่ ญี่ปุ่นเอาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นตัวตั้ง แล้ววัฒนธรรมของเจเนอเรชันเขาไม่สนใจ เขาปรับของเขาเอง แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่า เขาสอนตั้งแต่เด็กนักเรียน ให้รักษาวัฒนธรรมของเขา เช่น การโค้ง อ่อนน้อมถ่อมตน มันต้องสอนตั้งแต่ยังเล็กๆ อันนี้ต้องรักษาไว้ แต่ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีปล่อยไม่มีขีดจำกัด ให้สมองบินได้ ให้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ ให้เรียนรู้แบบไม่มีข้อจำกัด ต้องไปคู่กัน เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเลือกเลยว่า เลือกเทคโนโลยี วัฒนธรรมทิ้งไป ไม่ใช่เลย สมองของเรามีความจุเยอะมากเพระาฉะนั้นมันรับเรื่องได้หลายอย่าง อย่าไปคิดว่าจะต้องให้คนรู้ อย่างหนึ่ง ทีละอย่างๆ มิติของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมต้องเลิกได้แล้ว วันนี้มันเป็นมิติใหม่ ที่เป็น Networking ทุกอย่าง เรื่องสองส่วนนี้ไม่ขัดแย้งกัน แต่ต้องมียุทธศาสตร์ที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีวัฒนธรรมไทย