รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิดอย่างไร

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

คนไทยต้องอยู่กับโควิดให้ได้ ให้คนที่ทำมาหากินทั้งหลาย กลับมายืนได้ ยืนแล้วเดิน เดินแล้ววิ่ง แต่ต้องมั่นใจว่า Leadership และระบบการบริหารจัดการต้องดี

Transcript

เป็นเรื่องของ Leadership และ Management เรื่องของโควิด เราขี่ช้างจับตั๊กแตนมานาน เราใช้แต่ล็อคดาวน์ แต่เราไม่คิด ผมขอพูดอีกครั้ง เราเลียนแบบเรื่องไข้หวัดสเปนเมื่อ 100 ปีที่แล้ว สมัยร้อยกว่าปีที่แล้ว โลกไม่ได้เชื่อมโยงกันขนาดนี้ เราล็อคดาวน์ได้ ไม่เดือดร้อน เพราะมันไม่ได้เชื่อมโยงกัน แต่วันนี้ล็อคดาวน์ อย่างเมืองไทย หากินกับนักท่องเที่ยว เข้ามาถึงสี่สิบล้านคน เพราะฉะนั้นคนที่หากินตรงนี้ เดือดร้อนเท่าไร เกษตรกรที่ขายของส่งออกสินค้าเกษตรผ่านพุงของนักท่องเที่ยว เดือดร้อนเท่าไร เดือดร้อนกันหมดทุกประเทศ ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียว ผู้นำทุกประเทศคิดว่าล็อคดาวน์คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ย้ำอีกครั้ง ที่ดูไบล็อคดาวน์ระยะสั้นๆ คลีนประเทศ หลังจากนั้น เปิดโดยมีเงื่อนไข แล้วในประเทศก็จัดการแก้ไขปัญหาฉีดวัคซีนกันอย่างหนัก วันนี้ฉีดวัคซีนไปแปดสิบเปอร์เซ็น มี Expo รับหมด ใครมาได้หมด แต่ขออย่างเดียว ตรวจผล PCR เป็นลบ ไม่ถามวัคซีนด้วย ถาม PCR อย่างเดียว ภายใน 72 ชั่วโมงเป็นลบ ก็เข้ามาได้ ตอนนี้เศรษฐกิจที่นี้ฟื้นแล้ว เพราะว่าไม่ต้องปิดนาน แต่ที่นิวซีแลนด์เคสเดียวปิดเลย วันนี้ปิดประเทศ แต่เพิ่มมาพันเคส ใครจะไปคุ้มเชื้อโรคอยู่ เชื้อโรคไม่ใช่จะเอาไปขังกรงได้ อย่างสิงคโปร์เข้มงวดมาก แต่ขึ้นมาอีกแล้วพันกว่าสองพัน วันนี้เราต้องกลับมาอยู่กับมันให้ได้  คนไทยง่อยเปลี้ยเสียขาทางเศรษฐกิจไปแล้ว ก็ต้องเอากลับมาตั้ง ยืนใหม่ แล้วก็ให้เดิน ให้วิ่งต่อ นี่คือหลักของผม วิธีคิดของผม หมายความว่า ต้องให้คนที่ทำมาหากินทั้งหลาย กลับมายืนได้ ยืนเสร็จแล้วเดิน เดินแล้ววิ่ง ต้องทำ ทำอย่างไรมันมีวิธี ไม่ยาก ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่า Leadership และระบบการบริหารจัดการต้องดี