ประเทศไทยควรเตรียมตัวและส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างไร เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอลอย่างไร

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

ประเทศไทยต้อง Digitizing ระบบของตัวเอง ให้มีแพลตฟอร์มในการบริการประชาชน รวมถึงระบบการศึกษาให้เข้าถึงง่าย และมีเสรีภาพในการศึกษาได้เต็มที่ และในส่วนของภาคเอกชน รัฐอาจจะต้องช่วยเหลือในเรื่องของการให้ Soft loan เพื่ออัพเกรดเทคโนโลยี ให้เอกชนได้ตามทันโลก

Transcript

ผมว่าก่อนอื่น การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้เด็กไปศึกษาแบบอนาล็อกโบราณเลย วันนี้โลกไปไกลแล้วควรจะสอนเด็กเขียนโปรแกรม เขียน Coding อย่างน้อย  ป.5 ต้องเขียนแล้ว บางประเทศ   ป.1 ป.2 ก็เขียนกันแล้ว ของประเทศเราเริ่มที่  ป.5 ก็ได้ ต้องให้เริ่มเขียนโปรแกรมได้แล้ว เพราะว่าต่อไปข้างหน้าทุกอย่างเป็นระบบดิจิตอลหมด สมมุติว่าข้างหน้าเขาพูดภาษาอังกฤษกันหมด แต่เด็กไม่ยอมเรียนภาษาอังกฤษเลย ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ก็ทำให้คุยกับใครไม่รู้เรื่อง อนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องของภาษาดิจิตอล เป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรม เป็นเรื่องของการเข้าใจเทคโนโลยี ต้องให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ ส่วนประเทศเองก็ต้อง Digitizing ระบบของตัวเองให้หมด มีแพลตฟอร์มในการบริการทุกกระทรวง เพื่อบริการประชาชน มีระบบการศึกษาที่เข้าถึงง่าย และมีเสรีภาพในการศึกษาได้เต็มที่ ในส่วนของภาคเอกชน รัฐอาจจะต้องช่วยเหลือในเรื่องของการให้ Soft loan เพื่ออัพเกรดเทคโนโลยี ให้เอกชนได้ตามทันโลก บางทีเอกชนก็ไม่มีเงิน ก็ยังใช้เทคโนโลยีโบราณอยู่ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้ว ส่วนรัฐเองมีอะไรที่ลงทุน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้ประชาชนได้เรียนรู้ ควรจะลงทุน ยกตัวอย่างเช่น Quantum Computer กำลังจะมา วันนี้เราจะเช่า Qubit เวลาของ Quantum Computer ที่บางที่ เขามีให้เช่าไหม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ เพื่อที่จะได้ Research เรื่องของควอนตัม คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้  เรื่องของรถยนต์ Icar ที่กำลังจะมา เราวางแผนไว้ไหม อีลอน มัสก์ ขายได้แสนคัน หุ้นวิ่งขึ้นกระฉูด เราจะทำอย่างนี้บ้างไหม เราเข้าใจเรื่องของ Money game ไหม นี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐและเอกชนต้องไปด้วยกัน