แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในยุคหน้า

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

ในยุคหน้าเทคโนโลยีการศึกษาจะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รัฐบาลต้องส่งเสริมสายการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาตร์ประยุกต์ให้มากขึ้น ส่งเสริมครู ให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม

Transcript

มีการสอบที่เรียกว่า GCSE ของอังกฤษ จากการที่นักเรียน Learn from Home ด้วยระบบสอน ระบบนักเรียนเขาพร้อม เทคโนโลยีเขาพร้อม ทำให้เกรดของเด็กปีนี้ ดีกว่าทุกปี เพราะว่าเขาได้มีเวลาและมีวินัยทางการเรียน ก็ดีขึ้น เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าเรื่องเทคโนโลยี มันช่วยเรื่องการเรียนการสอนได้เยอะ ถ้าเราใช้ให้มันถูกทาง ถูกที่ ต้องเทรนครู และต้องเทรนนักเรียน ให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนทางไกล เรียนทางไกลไม่ใช่เรื่องกับครูในห้องเรียนอย่างเดียว อาจจะเรียนจากการที่ไปต่างประเทศ เรียนจากของ Google ของ Coursera ของอะไรต่างๆ เยอะแยะไปหมด มันมีช่องทางที่ให้เราเรียนรู้ได้เยอะ โดยใช้เทคโนโลยี และประการต่อมารัฐบาลต้องส่งเสริมสายวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น สายวิทยาศาตร์เราน้อยไป แล้วโลกข้างหน้าวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น ถึงแม้จะไม่ใช่แบบ Pure Science แต่เป็น Applied science คือเป็น วิทยาศาสตร์ประยุกต์เยอะมาก แล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้านของการเขียนซอฟต์แวร์ แล้วก็ต้องให้ครูได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีให้มากๆ ผมคิดว่าเรารอครูเปลี่ยนผ่านเจนเนอเรชั่นไม่ได้ เราต้องเอาครูปัจจุบันมาเทรน มาเทรนด้วยเทคโนโลยี เพราะเวลาไม่พอ