Day: January 11, 2022

วิธีการจัดสรร Work Life Balance สไตล์พี่โทนี่

ลำดับหนึ่งต้องงาน จริงจังกับงาน ลำดับสองครอบครัว Happiness is at home ถ้าลูกเมียมีความสุข เราจะมีกำลังใจในการต่อสู้ ลำดับสามแบ่งเวลาให้สังคม พบปะผู้คน และลำดับสี่ ให้เวลากับตัวเอง พักผ่อน ออกกำลังกายและดูแลเรื่องอาหารการกิน

ประเทศไทยไปไกลสร้าง HUB ผลิต EV ได้อย่างไร

สิ่งที่ประเทศไทยควรทำคือต้องเทรนคนและช่างฝีมือทั้งหลาย เทรนทักษะความชำนาญในเรื่องของการจะไปสู่อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า ประเทศไทยต้องทำงานเชิงรุกเข้าหาผู้ผลิตเจ้าต่างๆ ต้องทำให้ต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้

หลังโควิดอะไรจะปลดล็อก Growth Normalization ของประเทศได้

Share on facebook Share on twitter Highlight สิ่งที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลคือ การท่องเที่ยว การลงทุนกับต่างประเทศ รวมถึงการค้าขายในประเทศ ต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนอีกครั้ง ต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการ Disrupt ในระบบธุรกิจ และปัจจัยสำคัญที่สุดคือการพัฒนาศักยภาพคนในประเทศ  Transcript สิ่งที่เราสูญเสียระหว่างช่วงโรคระบาดแน่นอน เครื่องยนต์ที่สร้างเศรษฐกิจของเราดับไปหลายตัว เครื่องยนต์ท่องเที่ยวดับ เครื่องยนต์ของการลงทุนต่างประเทศดับ เครื่องยนต์ที่เป็นเศรษฐกิจในประเทศดับ แล้วยังไม่พอ เรื่องของการถูก Disrupt จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางพังกันเป็นแถว เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องฟื้นพวกนี้หมด ต้องรีบฟื้น ต้องรีบสร้าง ตามเรื่องเทคโนโลยีฝรั่งให้ทัน แล้วก็ต้องส่งเสริมด้าน Creative economy เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ต้องส่งเสริม สิ่งนี้คนไทยถนัด แล้วก็พยายามทำยังไงที่จะให้ท่องเที่ยวกลับคืนมาเร็วที่สุด ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นการฝึก Skill ให้กับคน เพราะวันนี้คนที่กำลังจะลำบากคือพวก Blue Collar Worker จะถูกแทนที่ด้วย Robot ภายในปี 2030 เราจะเห็น  Robot  เต็มโลกแล้ว RECOMMENDED ….  Read More

เมื่อปลาใหญ่จะกินปลาเล็ก รัฐควรสร้างสมดุลอย่างไร

รัฐบาลควรช่วยกลุ่มทุนขนาดเล็กให้สามารถดูแลตัวเองได้ กลุ่มทุนเล็กก็จะแข็งแรงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ออกไปแข่งขันระดับโลก