Tag: ไทยรักไทย

ไทยรักไทย หัวใจคือประชาชน

“การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”  คือ แนวคิดหลักในการสร้างนโยบายของพรรคไทยรักไทย  เป็นเหมือนทางเลือกใหม่ ที่จะเป็นบทนำแห่งการกอบกู้วิกฤตของประเทศ  ภายหลังจากบอบช้ำด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 

มีคนรักต้องมีคนเกลียด ปรัชญาบริหารคนแบบ ดร.ทักษิณ

ดร.ทักษิณ เป็นนายกจากการเลือกตั้งที่มีประชาชนลงคะแนนสูงที่สุดคนหนึ่งในสังคมไทย รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไทยช่วง พ.ศ.2540- 2549 ที่ถึงจุดหนึ่งก็ถูกฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยชุมนุมและโจมตีอย่างรุนแรง

สัญญาประชาคมของพรรคไทยรักไทย “หัวใจคือประชาชน”

พรรคการเมืองไทยในอดีตมักตั้งชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อแสดงความขรึมขลัง หรือไม่อย่างนั้นก็อิงคำกว้างๆ จนปราศจากความหมายที่ชัดเจน แต่ดร.ทักษิณ เลือกที่จะให้พรรคการเมืองซึ่งตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งมีชื่อว่า “ไทยรักไทย” ซึ่งเรียบง่าย มีพลัง รวมทั้งสื่อสารวิสัยทัศน์บางอย่างทางสังคม