Tag: วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจออนไลน์ วิสัยทัศน์ที่มาก่อนกาลของ ดร.ทักษิณ

ดร.ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2544 อันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานอย่างไม่เคยเป็น เพราะทศวรรษ 2520 เป็นยุคทองของอุตสาหกรรม และทศวรรษ 2530 เป็นยุคทองของทุนการเงิน แต่ในปี 2544 เราเผชิญโจทย์ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม

สร้าง Vision สร้างมูลค่าเพิ่ม

เขาได้ชี้ให้ทุกคนเห็นว่าในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไปสู่สังคมฐานความรู้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในสังคมไทย เปลี่ยนก่อนที่จะถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนย่อมดีกว่าเสมอ

“วิชั่น” ต้องไม่ใช่ “วิสั้น” สร้างคนรุ่นใหม่ มี “วิสัยทัศน์”

“วิสัยทัศน์” คือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร แม้การทำธุรกิจในช่วงแรก จะประสบอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถแปลงวิกฤตเป็นโอกาสสู่ช่องทางการทำธุรกิจได้เสมอ