Tag: การศึกษา

“จักรยานยืมเรียน”, ความหลังจากแม่ และ “น้ำตา” ของดร.ทักษิณ

ดร.ทักษิณ ชินวัตร เชื่อมั่นว่าวิธีพัฒนามนุษย์ที่ดีที่สุดคือให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตามศักยภาพ รัฐบาลที่มี ดร.ทักษิณ เป็นผู้นำจึงพัฒนาโครงการเพื่อการศึกษาของเยาวชนอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่นโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เพื่อเปิดโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศให้เด็กเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์จากทุกอำเภอ

เปลี่ยนปัญญาเป็นทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ

นายกรัฐมนตรีทุกคนชอบพูดเรื่องความสำคัญของสติปัญญา แต่เมื่อดูจากสภาพความเป็นจริงของการศึกษาไทย นายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้จริงๆ มีน้อยกว่าคนที่เห็นความสำคัญแต่ปาก และที่แทบไม่มีเลยก็คือนายกรัฐมนตรีที่ตระหนักว่าปัญญาคือทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ