Day: December 29, 2021

ใครๆ ก็หันมาลงทุนใน Crypto Currency เยอะขึ้น นักลงทุนรุ่นใหม่ควรระวังอย่างไร

นักลงทุนรุ่นใหม่ใน Crypto Currency แม้ลงทุนได้แต่อย่าให้เดือดร้อนตัวเอง มีน้อยลงน้อย มีมากลงมาก และจะลงทุนกับอะไรต้องตรวจสอบ Asset Back ของสิ่งที่จะลงทุนให้ดี เพราะความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน

ควรจัดการกับระบบการศึกษาไทยที่ยังล้าหลังอยู่อย่างไร

การศึกษาไทยควรให้ผู้เรียนมี Freedom ทางการศึกษา นำหลักสูตรต่างๆ ไปไว้บนระบบ Cloud ใครอยากเรียนอะไรก็ให้ไปค้นหาในนั้น และเวลาสอบก็ให้สอบเก็บคะแนนในรูปแบบ ธนาคารหน่วยกิต อยากสอบเมื่อไรก็ได้ ทยอยเก็บไปเรื่อยๆ ครบเมื่อไรก็รับปริญญา

Mega Trend ของโลกในปี 2022 Trend ไหนบ้าง ที่ประเทศไทยต้องเรียนรู้

เทรนด์ของโลกที่คนไทยต้องเรียนรู้มีสามเรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องเรียนรู้ทันที คือ หนึ่งการเขียน Coding สำหรับพัฒนา AI สองเรื่อง Creative Economy ต้องจริงจัง ในการพัฒนาศักยภาพของคน และสามคือเรื่อง Health ต้องตามเทรนด์เรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของ DNA Synthesis Biology

สิ่งที่รัฐบาลไทยควรเลิกทำภายในปี 2021 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปในปี 2022

สิ่งที่รัฐบาลไทยควรเลิกทำคือหนึ่งระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการต่อประชาชนให้มากขึ้น สองรัฐบาลต้องใส่ใจในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจให้ดีกว่านี้ และสามเรื่องการต่างประเทศ ต้องทำให้นานาชาติรู้ว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย