Day: November 17, 2021

Metaverse: รถด่วนขบวนเทคโนโลยีที่ไทยจำเป็นต้องตามให้ทัน

โลกเผชิญการปฏิวัติทางเทคโนโลยี IT ครั้งใหญ่มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของแอลัน ทัวริง (Alan Turing) ใช้ในสงครามกับทหารนาซี ส่วนครั้งที่ 2 คือ อินเทอร์เน็ต ที่เพนทากอนพยายามพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สงครามเย็น

CareTalk : “Metaverse” โลกก้าวไป แต่นายกไทยยังใช้ทหารปลูกผักชี!?

Share on facebook Share on twitter RECOMMENDED CARE Talk : “ศิลปะในการเจรจาระหว่างประเทศ” กับ พี่โทนี่ CARE Talk : อยู่มา 7 ปี หนี้ท่วมประเทศ หนี้รัดคอประชาชน มาถามพี่โทนี่ดูว่า มีทางออกไหม CARE Talk : พลิกฟื้นวิกฤติโควิด กับ Tony Woodsome CARE Talk : โทนี่สอนน้อง