Tag: สากล

แรงบันดาลใจที่ดร.ทักษิณมอบให้ประเทศไทยสําหรับการก้าวเข้าสู่สังคมโลก

ทุกคนรู้ว่าว่า ดร.ทักษิณ คือหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่มีประชาชนสนับสนุนมากที่สุดในประเทศไทย แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่านอกจาก ดร.ทักษิณ จะอยู่แถวหน้าด้านการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการเมือง