Tag: มูลนิธิไทยคม

มูลนิธิไทยคม คนไทยช่วยชาติได้โดยไม่ต้องเป็นรัฐบาล

ดร.ทักษิณ เป็นหนึ่งในอดีตนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอันดับต้น คำพูดแรกๆ ที่ ดร.ทักษิณพูดแรกๆ ที่ ดร.ทักษิณพูดหลังดำรงตำแหน่งประมุขฝ่าย