Tag: ประชาธิปไตย

มีคนรักต้องมีคนเกลียด ปรัชญาบริหารคนแบบ ดร.ทักษิณ

ดร.ทักษิณ เป็นนายกจากการเลือกตั้งที่มีประชาชนลงคะแนนสูงที่สุดคนหนึ่งในสังคมไทย รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไทยช่วง พ.ศ.2540- 2549 ที่ถึงจุดหนึ่งก็ถูกฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยชุมนุมและโจมตีอย่างรุนแรง